Harmonogram zajęć kierunku lekarskiego

Harmonogram zajęć z fizjologii

kierunek LEKARSKI  rok I

tryb stacjonarny i niestacjonarny

2023/2024

Wykłady on-line platforma TEAMS

 

WYKŁAD NR 1 (fizjologia ogólna)  3.10.2023   godz. 7.45   

WYKŁAD NR 2 (fizjologia ogólna)  6.10.2023

ĆWICZENIA  nr 1   2.10.2023 – 6.10.2023

 1. Krew w roztworach anizoosmotycznych makro- i mikroskopowo.
 2. Oznaczanie osmolarności płynów ustrojowych.
 3. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu czerwonokrwinkowego.
  • Erytrocyty – etapy różnicowania.
  • Erytrocyty – cechy morfologiczne.
  • Maksimum i minimum oporności.
  • Technika liczenia erytrocytów.
 1. Rodzaje hemoglobiny.
 2. Metody oznaczania ilości hemoglobiny.
 3. Obliczanie wskaźnika barwnego krwi.
 4. Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu czerwonokrwinkowego.

WYKŁAD NR 3 (fizjologia ogólna)  10.10.2023

WYKŁAD NR 4 (fizjologia ogólna)  13.10.2023

ĆWICZENIA  nr 2  9.10.2023 – 13.10.2023

Własności morfologiczne i fizjologiczne układu białokrwinkowego.

  • Leukocyty (charakterystyka populacji).
  • Technika liczenia leukocytów.
  • Preparat barwiony metodą Pappenheima.
  • Mielogram
  • Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu białokrwinkowego.

WYKŁAD NR 5  (fizjologia ogólna)  17.10.2023

WYKŁAD NR 6  (fizjologia ogólna)  20.10.2023

ĆWICZENIA nr 3  16.10.2023 – 20.10.2023

 1. Hemostaza
  • Trombocyty: własności morfologiczne i fizjologiczne.
  • Osoczowe czynniki  krzepnięcia krwi.
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ krzepnięcia krwi – zasady funkcjonowania.
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ fibrynolizy – zasady funkcjonowania.
 1. Diagnostyka układu krzepnięcia.
  • Czas krwawienia
  • Czas krzepnięcia
  • APTT
  • Czas trombinowy
  • Czas protrombinowy
 1. Zaburzenia hemostazy (etiopatogeneza, diagnostyka, obraz kliniczny).
  • Skaza płytkowa
  • Skaza osoczowa
  • Skaza naczyniowa

WYKŁAD NR 7  (fizjologia ogólna)  24.10.2023

WYKŁAD NR 8  (fizjologia ogólna)  27.10.2023        

ĆWICZENIA nr 4  23.10.2023 – 27.10.2023

 1. Hematokryt: metodyka i znaczenie kliniczne.
 2. Odczyn opadania krwinek (OB): metodyka i znaczenie kliniczne.
 3. CRP: metodyka i znaczenie kliniczne.
 4. Układ grupowy ABO: serologia, genetyka.
 5. Układ grupowy Rh: serologia, genetyka.
 6. Wykonanie próby krzyżowej pomiędzy krwią dawcy i biorcy.
 7. Konflikt serologiczny.
 8. Odczyny po przetoczeniowe.
 9. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi.
 10. Podsumowanie wiadomości z zakresu fizjologii krwi.

WYKŁAD NR 9  (fizjologia ogólna)  31.10.2023

WYKŁAD NR 1  (neurofizjologia)  3.11.2023       

ĆWICZENIA nr 5  30.10.2023  – 3.11.2023 dzień wolny od zajęć  2.11.2023

 1. Budowa mięśnia szkieletowego i  gładkiego oraz  ich funkcje.
  • Złącze nerwowo-mięśniowe.
  • Potencjały czynnościowe mięśni szkieletowych i gładkich.
  • Teoria skurczu: cykl mostków poprzecznych.
  • Mechanizm skurczu mięśni gładkich.
  • Jednostki motoryczne i ich rekrutacja.
  • Skurcz izotoniczny i izometryczny.
  • Skurcz tężcowy.
  • Metabolizm mięśnia szkieletowego.
  • Zmęczenie mięśnia.
 1. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
  • Skurcz fazowy
  • Skurcz toniczny

WYKŁAD NR 2 (neurofizjologia)  7.11.2023

WYKŁAD NR 3   (neurofizjologia)  10.11.2023 

ĆWICZENIA nr 6  6.11.2023 – 10.11.2023

 • Seminarium z fizjologii ogólnej i mięśni.

 WYKŁAD NR 4  (neurofizjologia)  14.11.2023

ĆWICZENIA nr 7  13.11.2023 – 17.11.2023

 1. Próg pobudliwości nerwów.
 2. Zależności amplitudy potencjału czynnościowego od siły bodźca.
 3. Pomiar reobazy i chronaksji; wyznaczanie krzywej pobudliwości.
 4. Refrakcja względna i bezwzględna.
 5. Rejestracja jedno- i dwubiegunowa potencjału czynnościowego – porównanie.
 6. Badanie odruchów u człowieka.
 7. Podstawy badania neurologicznego.

I.  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII OGÓLNEJ I KRWI  17.11.2023

WYKŁAD NR 5  (neurofizjologia)  21.11.2023        

WYKŁAD NR 6 (neurofizjologia)  24.11.2023

ĆWICZENIA nr 8  20.11.2023 – 24.11.2023

 1. Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej.
 2. Objawy uszkodzenia GNM i DNM.
 3. Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego.
 4. Badanie kliniczne w kierunku uszkodzenia móżdżku.
 5. Skutki uszkodzenia ośrodków mowy.
 6. Obraz kliniczny padaczki.
 7. Obraz kliniczny uszkodzenia funkcji poznawczych.

WYKŁAD NR 7 (neurofizjologia)  28.11.2023     

WYKŁAD NR 1  (fizjologia układu krążenia)  1.12.2023

ĆWICZENIA nr 9  27.11.2023 – 1.12.2023

Metody badania narządów zmysłu:

 1. Narząd wzroku:
  • droga wzrokowa
  • badanie ostrości wzroku
  • badanie poczucia barw
  • badanie pola widzenia
  • badanie odruchów źreniczych
  • badanie widzenia przestrzennego
  • badanie ustawienia gałek ocznych
 1. Badanie narządu słuchu:
  • droga słuchowa
  • badanie mową
  • próby stroikowe
 1. Zmysł równowagi:
  • próba palec-nos
  • próba Romberga
  • próba trafiania
  • próba wskazywania
  • próba marszu
 1. Zmysł smaku

WYKŁAD NR 2  (fizjologia układu krążenia)  5.12.2023

WYKŁAD NR 3  (fizjologia układu krążenia)  8.12.2023

ĆWICZENIA nr 10  4.12.2023 – 8.12.2023

 • Seminarium z neurofizjologii

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu krążenia)  12.12.2023

ĆWICZENIA nr 11  11.12.2023 – 15.12.2023 

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego.
 2. Układ bodźcotwórczo-przewodzący.
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta.
 4. Cykl pracy serca.

II.  KOLOKWIUM Z NEUROFIZJOLOGII  15.12.2023   

WYKŁAD NR 5  (fizjologia układu krążenia)  19.12.2023    

WYKŁAD NR 6  (fizjologia układu krążenia)  22.12.2023

ĆWICZENIA nr 12  18.12.2023 – 22.12.2023     

 1. Przygotowanie serca izolowanego – ćwiczenia animacyjne.
 2. Efekt podania:
  • adrenaliny,
  • adrenaliny po uprzednim podaniu fentolaminy,
  • adrenaliny po uprzednim podaniu propranololu,
  • blokerów kanałów wapniowych.
  • acetylocholiny,
  • acetylocholiny po uprzednim podaniu atropiny,
  • glikozydów nasercowych,

WYKŁAD NR 7 (fizjologia układu krążenia)  9.01.2024   

WYKŁAD NR 8 (fizjologia układu krążenia)  12.01.2024

ĆWICZENIA nr 13  8.01.2024 – 12.01.2024 

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

  • Opis i analiza prawidłowego EKG.
  • Zaburzenia czynności elektrycznej serca – przypadki kliniczne.

WYKŁAD NR 9 (fizjologia układu krążenia)  16.01.2024

WYKŁAD NR 1 (fizjologia układu pokarmowego)  19.01.2024

ĆWICZENIA nr 14  15.01.2024 – 19.01.2024

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

  • Badanie tonów serca metodą osłuchową.
  • Pomiar ciśnienia tętniczego.
  • Badanie i zapis tętna u człowieka.

WYKŁAD NR 2 (fizjologia układu pokarmowego)  23.01.2024

WYKŁAD NR 3 (fizjologia układu pokarmowego)  26.01.2024  

ĆWICZENIA nr 15  22.01.2024 – 26.01.2024

 • Seminarium z fizjologii mięśnia sercowego i  układu naczyniowego


SEMESTR II

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu pokarmowego)  27.02.2024 

WYKŁAD NR 5 (fizjologia układu pokarmowego)  1.03.2024

ĆWICZENIA nr 16  26.02.2024 – 1.03.2024

 1. Mechanizmy kontrolujące przyjmowanie pokarmu.
 2. Oznaczanie metabolizmu spoczynkowego.
 3. Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii u człowieka.
 4. Zasady układania fizjologicznej diety dobowej.

WYKŁAD NR 6 (fizjologia układu pokarmowego)  5.03.2024   

ĆWICZENIA nr 17  4.03.2024 – 8.03.2024

Wybrane metody diagnostyki przewodu pokarmowego:

  • Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi.
  • Elektrogastrografia
  • Manometria przełyku i żołądka.
  • Ultrasonografia przewodu pokarmowego

III.  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA  8.03.2024

WYKŁAD NR 1 (fizjologia nerek)  12.03.2024

WYKŁAD NR 2 (fizjologia nerek)  15.03.2024

ĆWICZENIA  nr 18  11.03.2024 – 15.03.2024   

Równowaga kwasowo-zasadowa:

  • Bufory fizjologiczne.
  • Diagram Davenporta – analiza
  • Ocena stanu czynnościowego nerek na podstawie badań klirensowych

WYKŁAD NR 3 (fizjologia nerek)  19.03.2024

WYKŁAD NR 4 (fizjologia nerek) 22.03.2024  

ĆWICZENIA nr 19  18.03.2024 – 22.03.2024 

 • Seminarium z fizjologii układu pokarmowego, nerki i równowagi kwasowo-zasadowej oraz płynów ustrojowych

W TERMINIE 25.03.2024 – 5.04.2024 NIE MA ĆWICZEŃ

 

WYKŁAD NR 1 (fizjologia układu oddechowego)  5.04.2024

WYKŁAD NR 2 (fizjologia układu oddechowego)  9.04.2024  

ĆWICZENIA nr 20  8.04.2024 – 12.04.2024

 1. Statyczne testy spirometryczne:
  • Pojemność życiowa płuc
  • Objętość oddechowa
  • Zapasowa objętość wdechowa
  • Zapasowa objętość wydechowa
  • Czynnościowa pojemność zalegająca
 1. Dynamiczne testy spirometryczne
  • Test Tiffeneau
  • Krzywa maksymalny przepływ – objętość
  • Maksymalna wentylacja dowolna
 1. Zaburzenia oddechowe obturacyjne i restrykcyjne: patogeneza, diagnostyka

IV.  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU POKARMOWEGO, NERKI, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I PŁYNÓW USTROJOWYCH  12.04.2024

WYKŁAD NR 3 (fizjologia układu oddechowego)  16.04.2024

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu oddechowego)  19.04.2024

ĆWICZENIA nr 21  15.04.2024 – 18.04.2024

 1. Wykres zmęczenia mięśnia u człowieka rejestrowany na ergografie Mosso.
 2. Dozowany wysiłek ogólnoustrojowy wykonywany na ergometrze rowerowym Krogha.
 3. Omówienie na bieżni reakcji krążeniowo-oddechowych zachodzących w trakcie próby wysiłkowej.
 4. Test wysiłkowy.

WYKŁAD NR 1 (fizjologia układu dokrewnego)   23.04.2024

WYKŁAD NR 2 (fizjologia układu dokrewnego)  26.04.2024             

ĆWICZENIA nr 22  22.04.2024 – 26.04.2024

 • Seminarium z  fizjologii układu oddechowego

WYKŁAD NR 3 (fizjologia układu dokrewnego)  30.04.2024

W TERMINIE 29.04.2024– 3.05.2024 NIE MA ĆWICZEŃ

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu dokrewnego)  7.05.2024

WYKŁAD NR 5 (fizjologia układu dokrewnego)  10.05.2024         

ĆWICZENIA nr 23  6.05.2024 – 10.05.2024

 1. Metody oznaczania poziomu hormonów w płynach ustrojowych oraz ich znaczenie kliniczne.
 2. Przykłady najczęściej występujących zaburzeń endokrynologicznych.
 • Seminarium z fizjologii układu dokrewnego.

WYKŁAD NR 6 (fizjologia układu dokrewnego)  14.05.2024

WYKŁAD NR 7  (fizjologia układu dokrewnego)   17.05.2024

WYKŁAD NR 8  (fizjologia układu dokrewnego)  21.05.2024

V.   KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU ODDECHOWEGO I DOKREWNEGO  7.06.2024

 

 • EGZAMIN  I termin                                    28.06.2024      
 • KOLOKWIUM  DOPUSZCZENIOWE     2.09.2024     
 • EGZAMIN  II termin                                   6.09.2024