Harmonogram wykładów dla Chemii Medycznej UJ

Harmonogram wykładów dla Chemii Medycznej UJ

Środa godz. 10.15-11.45

 

Fizjologia ogólna

 

I   28.02.2024    T. Brzozowski     sala wykładowa Katedry Fizjologii (tylko pierwszy wykład stacjonarny)

1/ Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy

2/ Podstawy biogenezy potencjału spoczynkowego oraz czynnościowego komórek pobudliwych

3/ Przewodzenie potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej

4/ Mechanizm transmisji synaptycznej na przykładzie złącza nerwowo-mięśniowego.

 

 PLATFORMA TEAMS 

II  06.03.2024   T. Brzozowski

1/ Podstawy zjawiska sprzężenia elektro-mechaniczne

2/ Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych

3/ Rodzaje skurczów mięśni gładkich mięśnia sercowego

 

III   13.03.2024    T. Brzozowski

1/ Podstawy zjawiska sprzężenia elektro-mechaniczne

2/ Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych

3/ Rodzaje skurczów mięśni gładkich mięśnia sercowego

 

Neurofizjologia

IV   20.03. 2024   J. Majka

1/ Oś czuciowa i ruchowa

2/ Budowa i funkcje układu piramidowego

3/ Budowa  i funkcja układu pozapiramidowego

4/ Budowa i funkcja układu siatkowatego

5/ Budowa i funkcje móżdżku

6/ Pojęcie receptora, czuciowe drogi dośrodkowe, percepcja i gnozja bodźca czuciowego

7/ Podwzgórze i jego funkcje

8/ Fizjologiczne znaczenie układu limbicznego

9/ Podstawy neuronalne mowy

10/ Obszary kojarzeniowe kory mózgowej i ich funkcje

11/ Funkcje poszczególnych obszarów kory mózgowej

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

 

V    27.03.2024   K. Cieszkowski

1/ Potencjał czynnościowy komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej

2/ Układ bodźco-przewodzący i hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu

3/ Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu

4/ Pojęcie kurczliwości mięśnia sercowego, czynniki modyfikujące

 

VI   03.04.2024   K. Cieszkowski

1/ Podstawy cyklu sercowego

2/ Wpływ układu autonomicznego na serce

3/ Wewnątrzpochodne mechanizmy regulujące objętość wyrzutową serca

 

VII   10.04.2024   S. Kwiecień

1/ Budowa dużego i małego układu krążenia

2/ Funkcja tętnic centralnych, arterioli i naczyń włosowatych

3/ Pojęcie oporu naczyniowego, ciśnienia średniego i chwilowego

4/ Odruch z baroreceptorów

 

VIII  17.04.2024   R. Pajdo

1/ Autoregulacja przepływu

2/ Czynniki pochodzenia śródbłonkowego i poza-śródbłonkowego wpływające na szerokość łożyska naczyniowego

3/ Czynniki modyfikujące powrót krwi żylnej do serca

 

Fizjologia układu oddechowego i układu wydalniczego

 

IX   24.04.2024    P. Ceranowicz

1/ Drzewo oskrzelowe, jego funkcje, czynniki regulujące tonus mięśniówki oskrzeli

2/ Podatność płuc opory oddechowe sprężyste i niesprężyste

3/ Testy oddechowe statyczne i dynamiczne

4/ Ogólna charakterystyka krążenia płucnego

 

X   8.05.2024    P. Ceranowicz

  • godz. 9:00     kolokwium z: 1) fizjologii ogólnej, 2) neurofizjologii oraz 3) fizjologii układu sercowo-naczyniowego
  • godz. 10:30    wykład w formie stacjonarnej w sali wykładowej Katedry Fizjologii

1/ Wymiana gazowa w płucach i transport gazów oddechowych

2/ Stosunki V/Q

3/ Automatyzm oddychania

4/ Strefa chemowrażliwa w regulacji oddychania

5/ Regulacja oddychania w wysiłku fizycznym

 

XI   15.05.2024    Z. Warzecha   

1/ Budowa układu wydalniczego i charakterystyka przepływu nerkowego

2/ Filtracja kłębuszkowa

3/ Układ R-A-A i jego rola fizjologiczna

4/ Resorpcja wody, Na+, substancji wysoko-progowych i zasad

5/ Podstawy zagęszczania i rozcieńczania moczu

 

Fizjologia przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego

 

XII   22.05.2024     R. Pajdo 

1/ Połykanie, motoryka przełyku i regulacja aktywności motorycznej LES

2/ Podstawy motoryki przełyku, żołądka i jelit i jej regulacja

3/ Skład i rola śliny, regulacja aktywności wydzielniczej ślinianek

4/ Bariera śluzówkowa żołądka, aktywność wydzielnicza żołądka i jej regulacja

 

XIII   29.05.2024    S. Kwiecień

1/ Enzymatyczny i nie-enzymatyczny skład soku trzustkowego

2/ Aktywność wydzielnicza trzustki i jej regulacja

3/ Skład i rola żółci

4/ Trawienie i wchłanianie cukrów, tłuszczów i białek w przewodzie pokarmowym

 

XIV   05.06.2024     G. Krzysiek-Mączka

1/ Budowa układu wewnątrzwydzielniczego, podział hormonów i mechanizmów ich działania

2/ Regulacja uwalniania hormonów

3/ Hormony podwzgórza

4/ Hormony przysadki

 

XV   12.06.2024   G. Krzysiek-Mączka

1/ Zakres działania glikokortykoidów

2/ Zakres działania hormonów tarczycy

3/ Podstawy gospodarki wapniowo-fosforanowej

4/ Zakres działania hormonów płciowych i cykl owulacyjny

 

  • Egzamin I termin    24.06. 2024 (poniedziałek)  godz. 10.00   sala wykładowa Katedry Fizjologii
  • Egzamin II termin     9.09. 2024 (poniedziałek)   godz. 10.00   sala wykładowa Katedry Fizjologii