Harmonogram zajęć dla FARMACJI

Harmonogram zajęć z fizjologii

dla FARMACJI

tryb stacjonarny i niestacjonarny

SEMESTR IV 2022/2023

Ćwiczenia: sala ćwiczeniowa nr 235 w CDK UJ CM  + sala wykładowa Katedry Fizjologii + 11.04.2023  TEAMS

WTOREK                                                     PI ĄTEK

Grupa A i B     8:00 – 10:15                   Grupa E i F    8:00 – 10:15             

Grupa C i D   10:30 – 12:45

Wykłady:

 • E-LEARNING – platforma ogólnodostępna dla studentów

WYKŁAD NR 1 (fizjologia ogólna)

WYKŁAD NR 2 (fizjologia ogólna)

WYKŁAD NR 3 (fizjologia ogólna)   

WYKŁAD NR 1 (neurofizjologia)

WYKŁAD NR 2 (neurofizjologia)

WYKŁAD NR 1 (układ dokrewny)  

WYKŁAD NR 2 (układ dokrewny)

 • Sala wykładowa Katedry Fizjologii UJ CM  

WTOREK 13:00 – 14:30

WYKŁAD NR 3 (neurofizjologia)               28.02.2023

WYKŁAD NR 4 (neurofizjologia)               7.03.2023

WYKŁAD NR 1 (przewód pokarmowy)   14.03.2023

 • KOLOKWIUM neurofizjologia          21.03.2023  auli A i auli B CDK ul. Św. Łazarza 16.

WYKŁAD NR 2 (przewód pokarmowy)   28.03.2023

WYKŁAD NR 1 (układ oddechowy)          4.04.2023

WYKŁAD NR 2 (układ oddechowy)          11.04.2023

WYKŁAD NR 1 (układ wydalniczy)                        18.04.2023

 • KOLOKWIUM układ pokarmowy i dokrewny     25.04.2023

WYKŁAD NR 2 (układ wydalniczy)          09.05.2023

 • KOLOKWIUM układ oddechowy i wydalniczy   16.05.2023

WYKŁAD NR 1 (układ krążenia)               23.05.2023

WYKŁAD NR 2 (układ krążenia)               30.05.2023

WYKŁAD NR 3 (układ krążenia)              06.06.2023

 • KOLOKWIUM układ krążenia          13.06.2023

 

Ćwiczenia: sala ćwiczeniowa nr 235 w CDK UJ CM + sala wykładowa Katedry Fizjologii + 11.04.2023  TEAMS

WTOREK                                                     PI ĄTEK

Grupa A i B     8:00 – 10:15                   Grupa E i F    8:00 – 10:15             

Grupa C i D   10:30 – 12:45

 

ĆWICZENIA nr 1 – 28.02.2023, 03.03.2023              

 1. Budowa mięśnia szkieletowego i  gładkiego oraz  ich funkcje.
  • Złącze nerwowo-mięśniowe
  • Potencjały czynnościowe mięśni szkieletowych i gładkich
  • Teoria skurczu: cykl mostków poprzecznych
  • Mechanizm skurczu mięśni gładkich
  • Jednostki motoryczne i ich rekrutacja
  • Skurcz izotoniczny i izometryczny
  • Skurcz tężcowy
  • Metabolizm mięśnia szkieletowego
  • Zmęczenie mięśnia
 1. Rodzaje skurczów mięśni gładkich
  • Skurcz fazowy
  • Skurcz toniczny

ĆWICZENIA nr 2 – 7.03.2023, 10.03.2023      

 1. Podstawy badania neurologicznego
 2. Badanie odruchów u człowieka
 3. Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej
 4. Objawy uszkodzenia GNM i DNM
 5. Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego

ĆWICZENIA nr 3 – 14.03.2023, 17.03.2023    

Metody badania narządów zmysłu:

 • Narząd wzroku:
  • droga wzrokowa
  • badanie ostrości wzroku
  • badanie poczucia barw
  • badanie pola widzenia
  • badanie odruchów źrenicznych
  • badanie widzenia przestrzennego
  • badanie ustawienia gałek ocznych
 • Badanie narządu słuchu:
  • droga słuchowa
  • badanie mową
  • próby stroikowe
 • Zmysł równowagi:
  • próba palec-nos
  • próba Romberga
  • próba trafiania
  • próba wskazywania
  • próba marszu
 • Zmysł smaku

ĆWICZENIA nr 4 – 21.03.2023, 24.03.2023    

 1. Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej
 2. Objawy uszkodzenia GNM i DNM
 3. Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego
 4. Badanie kliniczne w kierunku uszkodzenia móżdżku
 5. Skutki uszkodzenia ośrodków mowy
 6. Obraz kliniczny padaczki
 7. Obraz kliniczny uszkodzenia funkcji poznawczych
 • Seminarium z neurofizjologii                                                                         
 • KOLOKWIUM Z NEUROFIZJOLOGII 21.03.2023 auli A i auli B CDK ul. Św. Łazarza 16.

ĆWICZENIA nr 5 – 28.03.2023, 31.03.2023        

 1. Mechanizmy kontrolujące przyjmowanie pokarmu
 2. Oznaczanie metabolizmu spoczynkowego
 3. Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii u człowieka
 4. Zasady układania fizjologicznej diety dobowej

ĆWICZENIA nr 6 – 4.04.23  sala wykładowa Katedry Fizjologii + grupy piątkowe

Wybrane metody diagnostyki przewodu pokarmowego:

  • Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi
  • Elektrogastrografia
  • Manometria przełyku i żołądka
  • Ultrasonografia przewodu pokarmowego 

ĆWICZENIA nr 7 – 11.04.2023  dla grup TEAMS14.04.2023  zajęcia stacjonarne

 1. Seminarium z fizjologii przewodu pokarmowego
 2. Seminarium z fizjologii układu dokrewnego

ĆWICZENIA nr 8 – 18.04.2023, 21.04.2023      

 1. Metody oznaczania poziomu hormonów w płynach ustrojowych oraz ich znaczenie kliniczne
 2. Przykłady najczęściej występujących zaburzeń endokrynologicznych

ĆWICZENIA nr 9 – 25.04.2023, 28.04.2023     

Statyczne testy spirometryczne:

 • Pojemność życiowa płuc
 • Objętość oddechowa
 • Zapasowa objętość wdechowa
 • Zapasowa objętość wydechowa
 • Czynnościowa pojemność zalegająca
 1. Dynamiczne testy spirometryczne
  • Test Tiffeneau
  • Krzywa maksymalny przepływ – objętość
  • Maksymalna wentylacja dowolna
 1. Zaburzenia oddechowe obturacyjne i restrykcyjne: patogeneza, diagnostyka
 • KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII PRZEWODU POKARMOWEGO I DOKREWNEGO  25.04.2023

ĆWICZENIA  nr 10 – 09.05.2023, 12.05.2023

Równowaga kwasowo-zasadowa:

  • Bufory fizjologiczne
  • Diagram Davenporta – analiza
  • Ocena stanu czynnościowego nerek na podstawie badań klirensowych

Charakterystyka przestrzeni wodnych ustroju

 • Seminarium z fizjologii układu oddechowego, nerki i równowagi kwasowo-zasadowej oraz płynów ustrojowych.

ĆWICZENIA nr 11 – 16.05.2023, 19.05.2023                       

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego
 2. Układ bodźcotwórczo-przewodzący
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta
 4. Przygotowanie serca izolowanego
 5. Efekt podania:
  • adrenaliny
  • adrenaliny po uprzednim podaniu fentolaminy
  • adrenaliny po uprzednim podaniu propranololu
  • blokerów kanałów wapniowych
  • acetylocholiny
  • acetylocholiny po uprzednim podaniu atropiny
  • glikozydów nasercowych

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

  • Badanie tonów serca metodą osłuchową
  • Pomiar ciśnienia tętniczego
  • Badanie i zapis tętna u człowieka
 •  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU ODDECHOWEGO, NEREK, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I PŁYNÓW USTROJOWYCH  16.05.2023 r. o godz. 13:15 auli C i auli D CDK ul. Św. Łazarza 16.

 ĆWICZENIA nr 12 – 23.05.2023, 26.05.2023           

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

 • Opis i analiza prawidłowego EKG
 • Zaburzenia czynności elektrycznej serca – przypadki kliniczne

 ĆWICZENIA  nr 13 – 30.05.2023, 02.06.2023   

 1. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu czerwonokrwinkowego.
  • Erytrocyty – etapy różnicowania
  • Erytrocyty – cechy morfologiczne
  • Maksimum i minimum oporności
  • Technika liczenia erytrocytów
 1. Rodzaje hemoglobiny
 2. Metody oznaczania ilości hemoglobiny
 3. Obliczanie wskaźnika barwnego krwi
 4. Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu czerwonokrwinkowego

ĆWICZENIA  nr 14 – 06.06.2023   sala wykładowa Katedry Fizjologii + grupy piątkowe

Własności morfologiczne i fizjologiczne układu białokrwinkowego:

  • Leukocyty (charakterystyka populacji).
  • Technika liczenia leukocytów.
  • Preparat barwiony metodą Pappenheima.
  • Mielogram
 1. Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu białokrwinkowego
 2. Hematokryt: metodyka i znaczenie kliniczne
 3. Odczyn opadania krwinek (OB): metodyka i znaczenie kliniczne
 4. CRP: metodyka i znaczenie kliniczne
 5. Hemostaza:
  • Trombocyty: własności morfologiczne i fizjologiczne
  • Osoczowe czynniki krzepnięcia krwi
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ krzepnięcia krwi – zasady funkcjonowania
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ fibrynolizy – zasady funkcjonowania
 1. Diagnostyka układu krzepnięcia:
  • Czas krwawienia
  • Czas krzepnięcia
  • APTT
  • Czas trombinowy
  • Czas protrombinowy

 ĆWICZENIA nr 15 – 13.06.2023, 16.06.2023          

 1. Układ grupowy ABO: serologia, genetyka
 2. Układ grupowy Rh: serologia, genetyka
 3. Wykonanie próby krzyżowej pomiędzy krwią dawcy i biorcy
 4. Konflikt serologiczny
 5. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi
 • Seminarium z fizjologii mięśnia sercowego i  układu naczyniowego 
 • KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA    13.06.2023  
 • EGZAMIN I TERMIN    27.06.2023   godz. 9:30 – 12:00
 • KOLOKWIUM ZALICZENIOWE   1.09.2023 godz.    09:00 – 10:00 
 • EGZAMIN II TERMIN    5.09.2023   godz. 9:30 – 12:00