Harmonogram zajęć dla FARMACJI

Harmonogram zajęć z fizjologii

dla FARMACJI

tryb stacjonarny i niestacjonarny

SEMESTR IV 2021/2022


Zgodnie z zarządzeniem Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM zajęcia z fizjologii: wykłady, seminaria, ćwiczenia będą odbywały się w trybie on-line do 15.03.2022, czyli w dniach: 1.03.2022 oraz 8.03.2022 wszystkie zajęcia zdalne, ale już 15 marca stacjonarne.


Ćwiczenia

Sala ćwiczeniowa Centrum Dydaktyczno-Kongresowego UJ CM nr 235 

                                      WTOREK

Grupa A    8:00 – 10:15

Grupa C i D    10:30 – 12:45

 

Wykłady E-learning – platforma ogólnodostępna dla studentów

 • WYKŁAD NR 1 (fizjologia ogólna)
 • WYKŁAD NR 2 (fizjologia ogólna)
 • WYKŁAD NR 3 (fizjologia ogólna)
 • WYKŁAD NR 1 (neurofizjologia)
 • WYKŁAD NR 2 (neurofizjologia)
 • WYKŁAD NR 1 (układ dokrewny)
 • WYKŁAD NR 2 (układ dokrewny)

 

Wykłady – Sala wykładowa Katedry Fizjologii UJ CM  

WTOREK   13:00 – 14:30

KOLOKWIA – Sala wykładowa Katedry Fizjologii UJ CM   godz 13:00

                                     

WYKŁAD NR 3 (neurofizjologia)

01.03

WYKŁAD NR 4 (neurofizjologia) 

08.03

WYKŁAD NR 1 (przewód pokarmowy)

15.03

KOLOKWIUM neurofizjologia

22.03

WYKŁAD NR 2 (przewód pokarmowy)

29.03

WYKŁAD NR 1 (układ oddechowy) 

5.04

WYKŁAD NR 2 (układ oddechowy)

12.04

WYKŁAD NR 1 (układ wydalniczy)                  

19.04 online

KOLOKWIUM u. pokarmowy i dokrewny

26.04

WYKŁAD NR 2 (układ wydalniczy)

10.05

KOLOKWIUM u. oddechowy i wydalniczy

17.05

WYKŁAD NR 1 (układ krążenia)

24.05

WYKŁAD NR 2 (układ krążenia) 

31.05

WYKŁAD NR 3 (układ krążenia)   

7.06

KOLOKWIUM u. krążenia

14.06

 

 

ćwiczenia i seminaria

wtorek

kolokwium

1

01.03

 

2

08.03

 

3

15.03

 

4

22.03 seminarium

22.03

5

29.03

 

6

05.04

 

7

12.04

 

8

  online   seminarium

 

9

26.04

26.04

10

10.05   seminarium

 

11

17.05

17.05

12

24.05

 

13

31.05

 

14

07.06

 

15

14.06   seminarium

14.06

              

ĆWICZENIA nr 1 – 1.03.2022               

 1. Budowa mięśnia szkieletowego i  gładkiego oraz  ich funkcje.
  • Złącze nerwowo-mięśniowe.
  • Potencjały czynnościowe mięśni szkieletowych i gładkich.
  • Teoria skurczu: cykl mostków poprzecznych.
  • Mechanizm skurczu mięśni gładkich.
  • Jednostki motoryczne i ich rekrutacja.
  • Skurcz izotoniczny i izometryczny.
  • Skurcz tężcowy.
  • Metabolizm mięśnia szkieletowego.
  • Zmęczenie mięśnia.
 1. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
  • Skurcz fazowy
  • Skurcz toniczny

 ĆWICZENIA nr 2 – 8.03.2022     

 1. Podstawy badania neurologicznego.
 2. Badanie odruchów u człowieka.
 3. Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej.
 4. Objawy uszkodzenia GNM i DNM.
 5. Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego.

ĆWICZENIA nr 3 – 15.03.2022     

Metody badania narządów zmysłu:

 • Narząd wzroku:
  • droga wzrokowa
  • badanie ostrości wzroku
  • badanie poczucia barw
  • badanie pola widzenia
  • badanie odruchów źrenicznych
  • badanie widzenia przestrzennego
  • badanie ustawienia gałek ocznych
 • Badanie narządu słuchu:
  • droga słuchowa
  • badanie mową
  • próby stroikowe
 • Zmysł równowagi:
  • próba palec-nos
  • próba Romberga
  • próba trafiania
  • próba wskazywania
  • próba marszu
 • Zmysł smaku

 ĆWICZENIA nr 4 – 22.03.2022     

 1. Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej.
 2. Objawy uszkodzenia GNM i DNM.
 3. Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego.
 4. Badanie kliniczne w kierunku uszkodzenia móżdżku.
 5. Skutki uszkodzenia ośrodków mowy.
 6. Obraz kliniczny padaczki.
 7. Obraz kliniczny uszkodzenia funkcji poznawczych.
 • Seminarium z neurofizjologii

 I. KOLOKWIUM Z NEUROFIZJOLOGII    22.03.2022

ĆWICZENIA nr 5 –   29.03.2022     

 1. Mechanizmy kontrolujące przyjmowanie pokarmu.
 2. Oznaczanie metabolizmu spoczynkowego.
 3. Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii u człowieka.
 4. Zasady układania fizjologicznej diety dobowej.

ĆWICZENIA nr 6 –   5.04.2022     

Wybrane metody diagnostyki przewodu pokarmowego:

 • Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi.
 • Elektrogastrografia
 • Manometria przełyku i żołądka.
 • Ultrasonografia przewodu pokarmowego

 ĆWICZENIA nr 7 – 12.04.2022    

 1. Metody oznaczania poziomu hormonów w płynach ustrojowych oraz ich znaczenie kliniczne.
 2. Przykłady najczęściej występujących zaburzeń endokrynologicznych.

ĆWICZENIA nr 8 – online – data do uzgodnienia    

 1. Seminarium z fizjologii przewodu pokarmowego
 2. Seminarium z fizjologii układu dokrewnego.

ĆWICZENIA nr 9 – 26.04.2022     

Statyczne testy spirometryczne:

  • Pojemność życiowa płuc
  • Objętość oddechowa
  • Zapasowa objętość wdechowa
  • Zapasowa objętość wydechowa
  • Czynnościowa pojemność zalegająca
 1. Dynamiczne testy spirometryczne
  • Test Tiffeneau
  • Krzywa maksymalny przepływ – objętość
  • Maksymalna wentylacja dowolna
 1. Zaburzenia oddechowe obturacyjne i restrykcyjne: patogeneza, diagnostyka

 II. KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII PRZEWODU POKARMOWEGO I DOKREWNEGO  26.04.2022

ĆWICZENIA  nr 10 – 10.05.2022   

Równowaga kwasowo-zasadowa:

 • Bufory fizjologiczne.
 • Diagram Davenporta – analiza
 • Ocena stanu czynnościowego nerek na podstawie badań klirensowych

Charakterystyka przestrzeni wodnych ustroju.

 • Seminarium z fizjologii układu oddechowego, nerki i równowagi kwasowo-zasadowej oraz płynów ustrojowych.

 ĆWICZENIA nr 11 – 17.05.2022     

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego.
 2. Układ bodźcotwórczo-przewodzący.
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta.
 4. Przygotowanie serca izolowanego.
 5. Efekt podania:
  • adrenaliny,
  • adrenaliny po uprzednim podaniu fentolaminy,
  • adrenaliny po uprzednim podaniu propranololu,
  • blokerów kanałów wapniowych.
  • acetylocholiny,
  • acetylocholiny po uprzednim podaniu atropiny,
  • glikozydów nasercowych,

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

 • Badanie tonów serca metodą osłuchową.
 • Pomiar ciśnienia tętniczego.
 • Badanie i zapis tętna u człowieka.

 III. KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU ODDECHOWEGO, NEREK, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I PŁYNÓW USTROJOWYCH  17.05.2022

 ĆWICZENIA nr 12 – 24.05.2022      

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

 • Opis i analiza prawidłowego EKG.
 • Zaburzenia czynności elektrycznej serca – przypadki kliniczne.

ĆWICZENIA  nr 13 – 31.05.2022     

 1. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu czerwonokrwinkowego.
  • Erytrocyty – etapy różnicowania.
  • Erytrocyty – cechy morfologiczne.
  • Maksimum i minimum oporności.
  • Technika liczenia erytrocytów.
 1. Rodzaje hemoglobiny.
 2. Metody oznaczania ilości hemoglobiny.
 3. Obliczanie wskaźnika barwnego krwi.
 4. Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu czerwonokrwinkowego.

ĆWICZENIA  nr 14 –  7.06.2022

Własności morfologiczne i fizjologiczne układu białokrwinkowego.

  • Leukocyty (charakterystyka populacji).
  • Technika liczenia leukocytów.
  • Preparat barwiony metodą Pappenheima.
 1. Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu białokrwinkowego.
 2. Hematokryt: metodyka i znaczenie kliniczne.
 3. Odczyn opadania krwinek (OB): metodyka i znaczenie kliniczne.
 4. CRP: metodyka i znaczenie kliniczne.
 5. H0meostaza
  • Trombocyty: własności morfologiczne i fizjologiczne.
  • Osoczowe czynniki krzepnięcia krwi.
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ krzepnięcia krwi – zasady funkcjonowania.
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ fibrynolizy – zasady funkcjonowania.
 6. Diagnostyka układu krzepnięcia.
  • Czas krwawienia
  • Czas krzepnięcia
  • APTT
  • Czas trombinowy
  • Czas protrombinowy

ĆWICZENIA nr 15 – 14.06.2022     

 1. Układ grupowy ABO: serologia, genetyka.
 2. Układ grupowy Rh: serologia, genetyka.
 3. Wykonanie próby krzyżowej pomiędzy krwią dawcy i biorcy.
 4. Konflikt serologiczny.
 5. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi.
 •   Seminarium z fizjologii mięśnia sercowego i układu naczyniowego

 IV. KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA   14.06.2022

 

 • EGZAMIN I TERMIN                        27.06.2022    godz. 9:30 – 12:00
 • KOLOKWIUM ZALICZENIOWE   2.09.2022     godz. 10:00 – 11:00
 • EGZAMIN II TERMIN                       6.09.2022     godz. 9:30 – 12:00
Wielkość fontu
Kontrast