Harmonogram zajęć dla FARMACJI

Harmonogram zajęć z fizjologii

dla FARMACJI

SEMESTR IV 2023/2024

Ćwiczenia:  sala ćwiczeniowa nr 235 w CDK UJ CM 

Wykłady:  E-Learning PEGAZ + TEAMS

Kolokwia:  sala wykładowa Katedry Fizjologii

 

Wykłady część I:

 • E-LEARNING – platforma ogólnodostępna dla studentów (do przerobienia we własnym zakresie)

WYKŁAD NR 1 (fizjologia ogólna)

WYKŁAD NR 2 (fizjologia ogólna)

WYKŁAD NR 3 (fizjologia ogólna)   

WYKŁAD NR 1 (neurofizjologia)

WYKŁAD NR 2 (neurofizjologia)

WYKŁAD NR 1 (układ dokrewny)  

WYKŁAD NR 2 (układ dokrewny)

Wykłady część II:

Platforma TEAMS     wtorek    godz. 13:00 – 14:30

WYKŁAD NR 3 (neurofizjologia)               27.02.2024

WYKŁAD NR 4 (neurofizjologia)               5.03.2024

WYKŁAD NR 1 (przewód pokarmowy)   12.03.2024

 • 1 KOLOKWIUM neurofizjologia          19.03.2024  

WYKŁAD NR 2 (przewód pokarmowy)   26.03.2024

WYKŁAD NR 1 (układ oddechowy)           9.04.2024

WYKŁAD NR 2 (układ oddechowy)          16.04.2024

WYKŁAD NR 1 (układ wydalniczy)          23.04.2024

 • 2 KOLOKWIUM układ pokarmowy i dokrewny     30.04.2024

WYKŁAD NR 2 (układ wydalniczy)          07.05.2024

 • 3 KOLOKWIUM układ oddechowy i wydalniczy   14.05.2024

WYKŁAD NR 1 (układ krążenia)               21.05.2024

WYKŁAD NR 2 (układ krążenia)               28.05.2024

WYKŁAD NR 3 (układ krążenia)              04.06.2024

 • 4 KOLOKWIUM układ krążenia     11.06.2024

 

Ćwiczenia: 

Sala ćwiczeniowa nr 235 w CDK  ul. Św. Łazarza 16

WTOREK:                                                     PI ĄTEK:

Grupa A i B   godz. 8:00 – 10:15             Grupa E i F  godz. 8:00 – 10:15   

Grupa C i D   godz. 10:30 – 12:45

 

ĆWICZENIA nr 1 – 27.02.2024,    01.03.2024              

 1. Budowa mięśnia szkieletowego i  gładkiego oraz  ich funkcje.
  • Złącze nerwowo-mięśniowe
  • Potencjały czynnościowe mięśni szkieletowych i gładkich
  • Teoria skurczu: cykl mostków poprzecznych
  • Mechanizm skurczu mięśni gładkich
  • Jednostki motoryczne i ich rekrutacja
  • Skurcz izotoniczny i izometryczny
  • Skurcz tężcowy
  • Metabolizm mięśnia szkieletowego
  • Zmęczenie mięśnia
 1. Rodzaje skurczów mięśni gładkich
  • Skurcz fazowy
  • Skurcz toniczny

ĆWICZENIA nr 2 – 5.03.2024,    08.03.2024      

 1. Podstawy badania neurologicznego
 2. Badanie odruchów u człowieka
 3. Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej
 4. Objawy uszkodzenia GNM i DNM
 5. Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego

ĆWICZENIA nr 3 – 12.03.2024,    15.03.2024    

Metody badania narządów zmysłu:

 • Narząd wzroku:
  • droga wzrokowa
  • badanie ostrości wzroku
  • badanie poczucia barw
  • badanie pola widzenia
  • badanie odruchów źrenicznych
  • badanie widzenia przestrzennego
  • badanie ustawienia gałek ocznych
 • Badanie narządu słuchu:
  • droga słuchowa
  • badanie mową
  • próby stroikowe
 • Zmysł równowagi:
  • próba palec-nos
  • próba Romberga
  • próba trafiania
  • próba wskazywania
  • próba marszu
 • Zmysł smaku

ĆWICZENIA nr 4 – 19.03.2024,     22.03.2024    

 1. Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej
 2. Objawy uszkodzenia GNM i DNM
 3. Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego
 4. Badanie kliniczne w kierunku uszkodzenia móżdżku
 5. Skutki uszkodzenia ośrodków mowy
 6. Obraz kliniczny padaczki
 7. Obraz kliniczny uszkodzenia funkcji poznawczych
 • Seminarium z neurofizjologii                                                                         
 • 1 KOLOKWIUM Z NEUROFIZJOLOGII   19.03.2024 

ĆWICZENIA nr 5 – 26.03.2024,      05.04.2024        

 1. Mechanizmy kontrolujące przyjmowanie pokarmu
 2. Oznaczanie metabolizmu spoczynkowego
 3. Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii u człowieka
 4. Zasady układania fizjologicznej diety dobowej

ĆWICZENIA nr 6 – 09.04.2024,      12.04.2024

Wybrane metody diagnostyki przewodu pokarmowego:

  • Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi
  • Elektrogastrografia
  • Manometria przełyku i żołądka
  • Ultrasonografia przewodu pokarmowego 

ĆWICZENIA nr 7 – 16.04.2024,     19.04.2024  

 1. Seminarium z fizjologii przewodu pokarmowego
 2. Seminarium z fizjologii układu dokrewnego

ĆWICZENIA nr 8 – 23.04.2024,     26.04.2024      

 1. Metody oznaczania poziomu hormonów w płynach ustrojowych oraz ich znaczenie kliniczne
 2. Przykłady najczęściej występujących zaburzeń endokrynologicznych

ĆWICZENIA nr 9 – 30.04.2024   zajęcia dla wszystkich grup

Statyczne testy spirometryczne:

 • Pojemność życiowa płuc
 • Objętość oddechowa
 • Zapasowa objętość wdechowa
 • Zapasowa objętość wydechowa
 • Czynnościowa pojemność zalegająca
 1. Dynamiczne testy spirometryczne
  • Test Tiffeneau
  • Krzywa maksymalny przepływ – objętość
  • Maksymalna wentylacja dowolna
 1. Zaburzenia oddechowe obturacyjne i restrykcyjne: patogeneza, diagnostyka
 • 2 KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII PRZEWODU POKARMOWEGO I DOKREWNEGO   30.04.2024

ĆWICZENIA  nr 10 – 07.05.2024,     10.05.2024

Równowaga kwasowo-zasadowa:

  • Bufory fizjologiczne
  • Diagram Davenporta – analiza
  • Ocena stanu czynnościowego nerek na podstawie badań klirensowych

Charakterystyka przestrzeni wodnych ustroju

 • Seminarium z fizjologii układu oddechowego, nerki i równowagi kwasowo-zasadowej oraz płynów ustrojowych.

ĆWICZENIA nr 11 – 14.05.2024,     17.05.2024                       

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego
 2. Układ bodźcotwórczo-przewodzący
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta
 4. Przygotowanie serca izolowanego
 5. Efekt podania:
  • adrenaliny
  • adrenaliny po uprzednim podaniu fentolaminy
  • adrenaliny po uprzednim podaniu propranololu
  • blokerów kanałów wapniowych
  • acetylocholiny
  • acetylocholiny po uprzednim podaniu atropiny
  • glikozydów nasercowych

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

  • Badanie tonów serca metodą osłuchową
  • Pomiar ciśnienia tętniczego
  • Badanie i zapis tętna u człowieka
 •  3 KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU ODDECHOWEGO, NEREK,
 • RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I PŁYNÓW USTROJOWYCH    14.05.2024 r. 

 ĆWICZENIA nr 12 – 21.05.2024,      24.05.2024           

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

 • Opis i analiza prawidłowego EKG
 • Zaburzenia czynności elektrycznej serca – przypadki kliniczne

 ĆWICZENIA  nr 13 – 28.05.2024  zajęcia dla wszystkich grup

 1. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu czerwonokrwinkowego.
  • Erytrocyty – etapy różnicowania
  • Erytrocyty – cechy morfologiczne
  • Maksimum i minimum oporności
  • Technika liczenia erytrocytów
 1. Rodzaje hemoglobiny
 2. Metody oznaczania ilości hemoglobiny
 3. Obliczanie wskaźnika barwnego krwi
 4. Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu czerwonokrwinkowego

ĆWICZENIA  nr 14 – 04.06.2024,     07.06.2024

Własności morfologiczne i fizjologiczne układu białokrwinkowego:

  • Leukocyty (charakterystyka populacji).
  • Technika liczenia leukocytów.
  • Preparat barwiony metodą Pappenheima.
  • Mielogram
 1. Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu białokrwinkowego
 2. Hematokryt: metodyka i znaczenie kliniczne
 3. Odczyn opadania krwinek (OB): metodyka i znaczenie kliniczne
 4. CRP: metodyka i znaczenie kliniczne
 5. Hemostaza:
  • Trombocyty: własności morfologiczne i fizjologiczne
  • Osoczowe czynniki krzepnięcia krwi
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ krzepnięcia krwi – zasady funkcjonowania
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ fibrynolizy – zasady funkcjonowania
 1. Diagnostyka układu krzepnięcia:
  • Czas krwawienia
  • Czas krzepnięcia
  • APTT
  • Czas trombinowy
  • Czas protrombinowy

 ĆWICZENIA nr 15 – 11.06.2024,     14.06.2024          

 1. Układ grupowy ABO: serologia, genetyka
 2. Układ grupowy Rh: serologia, genetyka
 3. Wykonanie próby krzyżowej pomiędzy krwią dawcy i biorcy
 4. Konflikt serologiczny
 5. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi
 • Seminarium z fizjologii mięśnia sercowego i  układu naczyniowego 

 

 • 4 KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA    11.06.2024 

 

 Dodatkowy termin kolokwium (dla osób ze zwolnieniami lekarskimi dostarczonymi w terminie)

uzgadniany indywidualnie

 • EGZAMIN I TERMIN     26.06.2024  (środa)  godz. 14:15     Aula C   i   Aula D CDK ul św. Łazarza 16 
 • KOLOKWIUM ZALICZENIOWE   2.09.2024  godz. 09:00 – 10:00 
 • EGZAMIN II TERMIN    6.09.2024   godz. 8:30 – 11:00