Aktualności


Wykłady dla Farmacji: E-LEARNING + TEAMS

Szanowni Studenci II roku Farmacji, Zamieściliśmy dla Państwa „Materiały Wykładowe” do opracowania własnego w platformie E-learningowej PEGAZ.  Materiały te w formie prezentacji wykładowych dotyczą tematycznie: 1) Fizjologii ogólnej i mięśni szkieletowych i gładkich (w sumie 3 wykłady),  2) Neurofizjologii (w sumie 2 wykłady), oraz 3) Fizjologii układu dokrewnego (w sumie 2 wykłady).  Zaznaczamy, że dalsze wykłady z Neurofizjologii i Układu Dokrewnego oraz z pozostałych działów Fizjologii, będą dalej kontynuowane na platformie […]

IV kolokwium dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

Zawiadamia się Studentów I roku kierunku lekarskiego oraz II roku kierunku lekarsko-dentystycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, że 4 kolokwium z FIZJOLOGII UKŁADU POKARMOWEGO, NERKI, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I PŁYNÓW USTROJOWYCH odbędzie się w dniu 12.04.2024 roku (piątek) w dwóch turach, zgodnie z poniższym harmonogramem. Zobowiązuje się Studentów do bezwzględnego przestrzegania przychodzenia na kolokwium zgodnie z poniższym rozpisem i o wyznaczonej godzinie!  Nie będzie możliwości pisania kolokwium w innej niż wyznaczonej sali. Do kolokwium należy przystąpić z dowodem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem […]