Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Fizjologii

Działalność Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Fizjologii obejmuje udział w badaniach nad czynnością przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii oraz patofizjologii żołądka i trzustki oraz krążenia trzewnego. 

Przygotowane w ramach działalności Koła Naukowego prace naukowe są prezentowane na zjazdach krajowych i zagranicznych. Część z nich została opublikowana stanowiąc trwały dorobek naszej Uczelni. 

Studenci należący do Koła brali udział w olimpiadach wiedzy fizjologicznej organizowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjologiczne.

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Fizjologii