Harmonogram ćwiczeń i seminariów

Harmonogram ćwiczeń i seminariów dla kierunku DIETETYKA

studia licencjackie rok I  semestr I 2021/2022

dr Gracjana Krzysiek-Mączka

 

PIĄTEK

 

ĆWICZENIA

Grupa 1     godz. 8.00-9.30

Grupa 2    godz. 9.30-11.00

Grupa 3    godz. 11.00-12.30

 

SEMINARIA

Grupa 1     8.00-9.30

Grupa 2    9.30-11.00

 

 ĆWICZENIA nr 1          05.11.2021  

Budowa mięśnia szkieletowego i gładkiego oraz  ich funkcje.

 • Złącze nerwowo-mięśniowe.
 • Potencjały czynnościowe mięśni szkieletowych i gładkich.
 • Teoria skurczu: cykl mostków poprzecznych.
 • Jednostki motoryczne i ich rekrutacja.
 • Skurcz izotoniczny i izometryczny.
 • Skurcz tężcowy.

ĆWICZENIA nr 2          19.11.2021

 1. Metabolizm mięśnia szkieletowego.
 2. Zmęczenie mięśnia.
 3. Mechanizm skurczu mięśni gładkich
 4. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
  • Skurcz fazowy
  • Skurcz toniczny

 Seminarium nr  1         26.11.12.2021

 • Seminarium z fizjologii ogólnej.

Seminarium nr 2         03.12.2021

 • Seminarium z fizjologii mięśni szkieletowych i gładkich

 ĆWICZENIA nr 3      10.12.2021

 1. Próg pobudliwości nerwów.
 2. Zależności amplitudy potencjału czynnościowego od siły bodźca.
 3. Pomiar reobazy i chronaksji; wyznaczanie krzywej pobudliwości.
 4. Refrakcja względna i bezwzględna.
 5. Rejestracja jedno- i dwubiegunowa potencjału czynnościowego porównanie.

ĆWICZENIA nr 4     17.12.2021

 1. Badanie odruchów u człowieka. 
 2. Podstawy badania neurologicznego.
 3. Podstawowe objawy uszkodzenia:
  • układu piramidowego
  • pozapiramidowego
  • móżdżku

Seminarium nr  3         07.01.2022

 • Seminarium z neurofizjologii cz. I

Seminarium nr 4         14.01.2022

 • Seminarium z neurofizjologii cz. II

 

Wielkość fontu
Kontrast