Harmonogram ćwiczeń i seminariów z fizjologii

Harmonogram ćwiczeń i seminariów dla kierunku DIETETYKA

studia licencjackie rok I 

semestr I   2022/2023 rok

 

PIĄTEK

ĆWICZENIA

Grupa 1    godz. 8.00 – 9.30

 Grupa 2    godz. 9.30 – 11.00

  Grupa 3   godz. 11.00 – 12.30

 SEMINARIA

Grupa 1     8.00 – 9.30

Grupa 2    9.30 – 11.00

ĆWICZENIA nr 1          07.10.2022   

Budowa mięśnia szkieletowego i gładkiego oraz  ich funkcje.

 • Złącze nerwowo-mięśniowe.
 • Potencjały czynnościowe mięśni szkieletowych i gładkich.
 • Teoria skurczu: cykl mostków poprzecznych.
 • Jednostki motoryczne i ich rekrutacja.
 • Skurcz izotoniczny i izometryczny.
 • Skurcz tężcowy.

ĆWICZENIA nr 2          14.10.2022

 1. Metabolizm mięśnia szkieletowego.
 2. Zmęczenie mięśnia.
 3. Mechanizm skurczu mięśni gładkich
 4. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
  • Skurcz fazowy
  • Skurcz toniczny

Seminarium nr  1         21.10.2022

 • Seminarium z fizjologii ogólnej.

Seminarium nr 2         28.10.2022

 • Seminarium z fizjologii mięśni szkieletowych i gładkich

ĆWICZENIA nr 3      4.11.2022

 1. Próg pobudliwości nerwów.
 2. Zależności amplitudy potencjału czynnościowego od siły bodźca.
 3. Pomiar reobazy i chronaksji; wyznaczanie krzywej pobudliwości.
 4. Refrakcja względna i bezwzględna.
 5. Rejestracja jedno- i dwubiegunowa potencjału czynnościowego porównanie.

ĆWICZENIA nr 4     18.11.2022

 1. Badanie odruchów u człowieka. 
 2. Podstawy badania neurologicznego.
 3. Podstawowe objawy uszkodzenia:
  • układu piramidowego
  • pozapiramidowego
  • móżdżku

Seminarium nr  3         25.11.2022

 • Seminarium z neurofizjologii cz. I

Seminarium nr 4         2.12.2022

 • Seminarium z neurofizjologii cz. II

ĆWICZENIA nr 5   09.12.2022

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego.
 2. Układ bodźcotwórczo-przewodzący.
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta.
 4. Badanie elektrokardiograficzne – opis i analiza
 5. Badanie tonów serca metodą osłuchową
 6. Pomiar ciśnienia tętniczego
 7. Badanie tętna u człowieka

Seminarium nr 5   16.12.2022

 • Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii serca i fizjologii układu naczyniowego.

ĆWICZENIA nr 6   13.01.2023

 1. Pomiar zmian objętości klatki piersiowej w czasie cyklu oddechowego
 2. Pomiar pojemności życiowej płuc – spirotest
 3. Spirometria

___________________________________________________________________________________________

semestr II   2022/2023 rok

 

PIĄTEK

ĆWICZENIA

Grupa 1    godz. 8.00 – 9.30

 Grupa 2    godz. 9.30 – 11.00

  Grupa 3   godz. 11.00 – 12.30

 SEMINARIA

Grupa 1     8.00 – 9.30

Grupa 2    9.30 – 11.00

 

Seminarium nr 6   03.03.2023

 • Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii serca i fizjologii układu naczyniowego

ĆWICZENIA nr 7    10.03. 2023

 1. Wybrane metody diagnostyki przewodu pokarmowego:
 • Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi
 • Elektrogastrografia
 • Manometria przełyku i żołądka
 • Ultrasonografia przewodu pokarmowego
 1. pH-metria (film)
 2. Czynności jamy ustnej żołądka i jelit (film)

Seminarium nr 7     17.03.2023

 1. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii układu oddechowego
 2. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii układu wydalniczego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodnej organizmu

ĆWICZENIA nr 8      24.03.2023

 1. Ustalanie wzorca podstawowej przemiany materii
 2. Oznaczanie metabolizmu spoczynkowego
 3. Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii u człowieka
 4. Zasady układania fizjologicznej diety dobowej
 5. Samodzielne przygotowanie wzorcowej fizjologicznej diety dobowej na podstawie tabel kalorycznych produktów spożywczych

Seminarium nr 8    31.03.2023

 1. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii układu pokarmowego
 2. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii układu wewnątrzwydzielniczego