Harmonogram ćwiczeń i seminariów

Harmonogram ćwiczeń i seminariów dla kierunku DIETETYKA

studia licencjackie rok I  semestr I 2021/2022

dr Gracjana Krzysiek-Mączka

 

PIĄTEK

 

ĆWICZENIA

Grupa 1    godz. 8.00 – 9.30

Grupa 2    godz. 9.30 – 11.00

Grupa 3   godz. 11.00 – 12.30

 

SEMINARIA

Grupa 1     8.00 – 9.30

Grupa 2    9.30 – 11.00

 

 ĆWICZENIA nr 1          05.11.2021  

Budowa mięśnia szkieletowego i gładkiego oraz  ich funkcje.

 • Złącze nerwowo-mięśniowe.
 • Potencjały czynnościowe mięśni szkieletowych i gładkich.
 • Teoria skurczu: cykl mostków poprzecznych.
 • Jednostki motoryczne i ich rekrutacja.
 • Skurcz izotoniczny i izometryczny.
 • Skurcz tężcowy.

ĆWICZENIA nr 2          19.11.2021

 1. Metabolizm mięśnia szkieletowego.
 2. Zmęczenie mięśnia.
 3. Mechanizm skurczu mięśni gładkich
 4. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
  • Skurcz fazowy
  • Skurcz toniczny

 Seminarium nr  1         26.11.12.2021

 • Seminarium z fizjologii ogólnej.

Seminarium nr 2         03.12.2021

 • Seminarium z fizjologii mięśni szkieletowych i gładkich

 ĆWICZENIA nr 3      10.12.2021

 1. Próg pobudliwości nerwów.
 2. Zależności amplitudy potencjału czynnościowego od siły bodźca.
 3. Pomiar reobazy i chronaksji; wyznaczanie krzywej pobudliwości.
 4. Refrakcja względna i bezwzględna.
 5. Rejestracja jedno- i dwubiegunowa potencjału czynnościowego porównanie.

ĆWICZENIA nr 4     17.12.2021

 1. Badanie odruchów u człowieka. 
 2. Podstawy badania neurologicznego.
 3. Podstawowe objawy uszkodzenia:
  • układu piramidowego
  • pozapiramidowego
  • móżdżku

Seminarium nr  3         07.01.2022

 • Seminarium z neurofizjologii cz. I

Seminarium nr 4         14.01.2022

 • Seminarium z neurofizjologii cz. II

 


studia licencjackie – semestr II

 

ĆWICZENIA nr 5   11.03.2022

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego.
 2. Układ bodźcotwórczo-przewodzący.
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta.
 4. Badanie elektrokardiograficzne – opis i analiza
 5. Badanie tonów serca metodą osłuchową
 6. Pomiar ciśnienia tętniczego
 7. Badanie tętna u człowieka

Seminarium nr 5   18.03.2022

 • Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii serca i fizjologii układu naczyniowego.

ĆWICZENIA nr 6   01.04.2022

 1. Pomiar zmian objętości klatki piersiowej w czasie cyklu oddechowego
 2. Pomiar pojemności życiowej płuc – spirotest
 3. Spirometria

Seminarium nr 6   8.04.2022

 1. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii układu oddechowego.
 2. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii układu wydalniczego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodnej organizmu.

ĆWICZENIA nr 7   29.04. 2022

   1. Wybrane metody diagnostyki przewodu pokarmowego: 

 • Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi.

 • Elektrogastrografia.

 • Manometria przełyku i żołądka.

 • Ultrasonografia przewodu pokarmowego

   2. pH-metria (film)

   3. Czynności jamy ustnej żołądka i jelit (film)

ĆWICZENIA nr 8   06.05.2020

 1. Ustalanie wzorca podstawowej przemiany materii.
 2. Oznaczanie metabolizmu spoczynkowego.
 3. Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii u człowieka.
 4. Zasady układania fizjologicznej diety dobowej.
 5. Samodzielne przygotowanie wzorcowej fizjologicznej diety dobowej na podstawie tabel kalorycznych produktów spożywczych

Seminarium nr 7   13.05.2022

 • Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii układu pokarmowego.

Seminarium nr 8    20.05.2022

 • Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii układu wewnątrzwydzielniczego.