Harmonogram wykładów

Harmonogram wykładów dla DIETETYKI studia magisterskie

2023/2024 rok  semestr I

Czwartek 10.00 – 11.30

Platforma TEAMS

I    05.10.2023  T. Brzozowski

 • Omówienie podstawowych neuronalnych i hormonalnych mechanizmów odpowiedzialnych za regulację przyjmowania pokarmów.
 • Aktywność elektryczna i mechaniczna mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego.
 • Mechanizmy aktywacji skurczu komórek mięśni gładkich typu trzewnego.
 • Fazy żucia i połykania oraz mechanizmy odpowiedzialne za ich kontrolę.
 • Neurohormonalne mechanizmy odpowiedzialne za regulację napięcia LES.
 • Aktywność elektryczna żołądka w okresie międzypokarmowym i popokarmowym.
 • Aktywność motoryczna żołądka i jej regulacja.
 • Neurohormonalne mechanizmy odpowiedzialne za regulację napięcia zwieracza odźwiernikowego.

II    12.10.2023  T. Brzozowski

 • Aktywność elektryczna jelita cienkiego w okresie międzypokarmowym i popokarmowym.
 • Aktywność motoryczna jelita cienkiego i jej regulacja.
 • Neurohormonalne mechanizmy odpowiedzialne za regulację napięcia zwieracza krętniczo-kątniczego.
 • Mechanizmy aktywujące i kontrolujące odruch wymiotny.
 • Aktywność elektryczna jelita grubego.
 • Aktywność motoryczna jelita grubego i jej regulacja.
 • Mechanizmy aktywujące i kontrolujące odruch defekacji.

III   19.10.2023   T. Brzozowski

      Budowa gruczołów ślinowych i neuronalna kontrola ich aktywności wydzielniczej.

 • Objętość i skład śliny.
 • Mechanizm wydzielania śliny.
 • Mechanizmy odpowiedzialne za regulację wydzielania śliny.
 • Budowa błony śluzowej żołądka.
 • Bariera śluzówkowa, czynniki ją uszkadzające oraz mechanizmy gastro protekcji.
 • Objętość i skład soku żołądkowego.
 • Mechanizm wydzielania jonów wodorowych.

IV   26.10.2023   T. Brzozowski

 • Fazy wydzielania żołądkowego oraz mechanizmy je regulujące.
 • Fizjologiczne mechanizmy hamowania wydzielania żołądkowego.
 • Trzustka ii organizacja jej części zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej.
 • Objętość, skład i mechanizm wydzielania elektrolitów soku trzustkowego.
 • Skład enzymatyczny i mechanizm wydzielania enzymów trzustkowych.
 • Fazy wydzielania trzustkowego oraz mechanizmy je regulujące.
 • Interakcje aktywności części wewnątrz- i zewnątrzwydzielniczej trzustki.

 Kolokwium   fizjologia przewodu pokarmowego cz. I   09.11.2023

 

VI    16.11.2023   Z. Śliwowski

 • Budowa błony śluzowej jelita cienkiego i grubego.
 • Aktywność wydzielnicza błony śluzowej jelita cienkiego i grubego.
 • Aktywność hormonalna błony śluzowej przewodu pokarmowego.
 • Procesy wchłaniania wody i elektrolitów w jelicie cienkim.
 • Mechanizm i regulacja wchłaniania jonów wapnia w jelicie cienkim.
 • Mechanizm i regulacja wchłaniania jonów żelaza w jelicie cienkim.
 • Wchłanianie witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach.

VII   23.11.2023   Z. Śliwowski

 • Trawienie i wchłanianie węglowodanów.
 • Trawienie i wchłanianie białek.
 • Trawienie i wchłanianie tłuszczów.
 • Wchłanianie w jelicie grubym.

VIII   30.11.2023   Z. Śliwowski

 • Skład i objętość żółci.
 • Mechanizm i kontrola wydzielania żółci.
 • Czynności metaboliczne wątroby.

IX  Kolokwium   fizjologia przewodu pokarmowego cz. II   07.12.2023

 

EGZAMIN  Z FIZJOLOGII

 • I termin     sala wykładowa Katedry Fizjologii     27.06.2024 (środa)
 • II termin   sala wykładowa Katedry Fizjologii     05.09.2024 (środa)