Harmonogram wykładów

Harmonogram wykładów dla DIETETYKI studia magisterskie

2022/2023 rok  semestr I

Czwartek 10.00 – 11.30

Platforma TEAMS

I    06.10.2022   M. Magierowski

 • Omówienie podstawowych neuronalnych i hormonalnych mechanizmów odpowiedzialnych za regulację przyjmowania pokarmów.
 • Aktywność elektryczna i mechaniczna mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego.
 • Mechanizmy aktywacji skurczu komórek mięśni gładkich typu trzewnego.
 • Fazy żucia i połykania oraz mechanizmy odpowiedzialne za ich kontrolę.
 • Neurohormonalne mechanizmy odpowiedzialne za regulację napięcia LES.
 • Aktywność elektryczna żołądka w okresie międzypokarmowym i popokarmowym.
 • Aktywność motoryczna żołądka i jej regulacja.
 • Neurohormonalne mechanizmy odpowiedzialne za regulację napięcia zwieracza odźwiernikowego.

II    13.10.2022 M. Magierowski

 • Aktywność elektryczna jelita cienkiego w okresie międzypokarmowym i popokarmowym.
 • Aktywność motoryczna jelita cienkiego i jej regulacja.
 • Neurohormonalne mechanizmy odpowiedzialne za regulację napięcia zwieracza krętniczo-kątniczego.
 • Mechanizmy aktywujące i kontrolujące odruch wymiotny.
 • Aktywność elektryczna jelita grubego.
 • Aktywność motoryczna jelita grubego i jej regulacja.
 • Mechanizmy aktywujące i kontrolujące odruch defekacji.

III   20.10.2022   T. Brzozowski

      Budowa gruczołów ślinowych i neuronalna kontrola ich aktywności wydzielniczej.

 • Objętość i skład śliny.
 • Mechanizm wydzielania śliny.
 • Mechanizmy odpowiedzialne za regulację wydzielania śliny.
 • Budowa błony śluzowej żołądka.
 • Bariera śluzówkowa, czynniki ją uszkadzające oraz mechanizmy gastro protekcji.
 • Objętość i skład soku żołądkowego.
 • Mechanizm wydzielania jonów wodorowych.

IV   27.10.2022   T. Brzozowski

 • Fazy wydzielania żołądkowego oraz mechanizmy je regulujące.
 • Fizjologiczne mechanizmy hamowania wydzielania żołądkowego.
 • Trzustka ii organizacja jej części zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej.
 • Objętość, skład i mechanizm wydzielania elektrolitów soku trzustkowego.
 • Skład enzymatyczny i mechanizm wydzielania enzymów trzustkowych.
 • Fazy wydzielania trzustkowego oraz mechanizmy je regulujące.
 • Interakcje aktywności części wewnątrz- i zewnątrzwydzielniczej trzustki.

 Kolokwium   fizjologia przewodu pokarmowego cz. I   03.11.2022

 

VI    10.11.2022   Z. Śliwowski

 • Budowa błony śluzowej jelita cienkiego i grubego.
 • Aktywność wydzielnicza błony śluzowej jelita cienkiego i grubego.
 • Aktywność hormonalna błony śluzowej przewodu pokarmowego.
 • Procesy wchłaniania wody i elektrolitów w jelicie cienkim.
 • Mechanizm i regulacja wchłaniania jonów wapnia w jelicie cienkim.
 • Mechanizm i regulacja wchłaniania jonów żelaza w jelicie cienkim.
 • Wchłanianie witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach.

VII   17.11.2022   Z. Śliwowski

 • Trawienie i wchłanianie węglowodanów.
 • Trawienie i wchłanianie białek.
 • Trawienie i wchłanianie tłuszczów.
 • Wchłanianie w jelicie grubym.

VIII   24.11.2022   Z. Śliwowski

 • Skład i objętość żółci.
 • Mechanizm i kontrola wydzielania żółci.
 • Czynności metaboliczne wątroby.

IX  Kolokwium   fizjologia przewodu pokarmowego cz. II   01.12.2022

 

X   08.12.2022   G. Krzysiek-Mączka

 • Struktura chemiczna hormonów i mechanizmy kontrolujące ich wydzielanie.
 • Aktywność hormonalna podwzgórza.
  • Hormony kontrolujące aktywność przedniego płata przysadki.
  • Zakres fizjologicznego działania wazopresyny
  • Zakres fizjologicznego działania oksytocyny
 • Zakres fizjologicznego działania i regulacja uwalniania hormonów przedniego płata przysadki.
 • Regulacja uwalniania hormonu wzrostu.
 • Metaboliczne aspekty działania hormonu wzrostu.

XI   15.12.2022   G. Krzysiek-Mączka

 • Regulacja uwalniania prolaktyny.
 • Wpływ prolaktyny na metabolizm i aktywność wydzielniczą gruczołu sutkowego.
 • Budowa gruczołu tarczowego i metabolizm jodu.
 • Biosynteza i regulacja wydzielania hormonów tarczycy.
 • Wpływ hormonów tarczycy na BMR.

XII   22.12.2022  G. Krzysiek-Mączka

Wpływ hormonów tarczycy na metabolizm:

 • Węglowodanów,
 • Białek,
 • Tłuszczów,
 • Witamin,
 • Gospodarkę wapniowo-fosforanową,
 • Rozwój i dojrzewanie organizmu.

Wpływ hormonów rdzenia nadnerczy na metabolizm:

 • Węglowodanów,
 • Tłuszczów,
 • Białek.

 XIII   05.01.2023   S. Kwiecień

 • Hormony kory nadnerczy.
 • Regulacja uwalniania aldosteronu i wpływ aldosteronu na gospodarkę jonów Na+ i K+.
 • Regulacja uwalniania i wpływ glikokortykoidów na metabolizm:
  • Węglowodanów.
  • Tłuszczów
  • Białek
 • Narządowe i przeciwzapalne aspekty działanie glikokortykoidów.
 • Hormonalna regulacja metabolizmu podczas stresu.
Wielkość fontu
Kontrast