Regulamin dla studentów Chemii Medycznej 2021/2022

Regulamin dla studentów Chemii Medycznej 2019/2020
Przedmiot: fizjologia człowieka
 
  1. Wykłady odbywają się według ustalonego harmonogramu.
  2. Obowiązujące materiały dydaktyczne: 
    • wykłady,
    • Władysław Z. Traczyk: Fizjologia człowieka.
  1. Egzamin końcowy w formie pisemnej (20 pytań) zostanie przeprowadzony po zakończeniu kursu z fizjologii (koniec II semestru). Egzamin będzie trwał 120 minut.

Regulamin