Pracownicy

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski

 

SEKRETARIAT

Starsi specjaliści: mgr Beata Rojkowska-Książek

                                 mgr Barbara Matusik

                                 mgr Jerzy Pepera

Samodzielny referent: mgr Barbara Grzywa

 

ZAKŁAD FIZJOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski

Profesor: prof. dr hab. Wiesław Pawlik

Adiunkci: prof. dr hab. Sławomir Kwiecień

                  dr hab. Aleksandra Szlachcic

                  dr Robert Pajdo

                  dr Katarzyna Magierowska

Starsi wykładowcy: dr Jolanta Majka

                                      dr Zbigniew Śliwowski

Asystenci: lek. Adrianna Wójcik

                     lek. Maria Naruszewicz

Adiunkt, starszy specj. nauk.-techn.: dr Dagmara Wójcik-Grzybek

Starszy ref. techn.: mgr Anna Chmura

 

ZAKŁAD FIZJOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Warzecha

Profesor: prof. dr hab. Piotr Ceranowicz

Adiunkt: dr Jakub Cieszkowski

Asystent: mgr Grzegorz Ginter

Starszy specjalista: mgr Edyta Jurkowska-Dyrcz

 

PRACOWNIA GENETYKI I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska

Adiunkt: dr Gracjana Krzysiek-Mączka

Starszy specj. nauk.-techn.: dr Małgorzata Strzałka

                                                     dr Aneta Targosz

Specj. nauk.-techn.: Urszula Szczyrk

 

PRACOWNIA INŻYNIERII KOMÓRKOWEJ I DIAGNOSTYKI IZOTOPOWEJ

GAMEG LAB

Kierownik: prof. dr hab. Marcin Magierowski

Adiunkt, specj. nauk.-techn.: dr Edyta Korbut

Adiunkt: dr Małgorzata Lasota

Sam. referent: dr Dominik Bakalarz

                            mgr inż. Tomasz Futyma

                            mgr inż. Anna Misterka

Specjalista: mgr Małgorzata Szetela

Asystent, specjalista: dr Urszula Głowacka

 

Doktoranci: mgr Kinga Krukowska

              lek. med. Aleksandra Danielak

                        mgr Monika Pinkas

 

ZAKŁAD BIOFIZYKI

http://biofizyka.cm-uj.krakow.pl/