Harmonogram wykładów

Harmonogram wykładów dla Dietetyki UJ CM Licencjat – semestr I

2022/2023 rok 

Środa  godz. 12.00-13.30

 Platforma TEAMS

 

Fizjologia ogólna

 I    T. Brzozowski   05.10.2022

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy.
 2. Geneza potencjału spoczynkowego błon komórkowych oraz czynnościowego komórek pobudliwych i mechanizm przewodzenia potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej.
 3. Budowa, funkcje i skutki blokady pompy Na+/K+.

 II   T. Brzozowski   12.10.2022

 1. Biogeneza potencjału spoczynkowego
 2. Biogeneza potencjału czynnościowego komórek pobudliwych.
 3. Potencjały elektrotoniczne
 4. EPSP, IPSP
 5. Zasada wszystko-albo nic
 6. Refrakcja względna i bezwzględna

 III    T. Brzozowski    19.10.2022

 1. Kanały jonowe błon komórkowych.
 2. Mechanizm przewodzenia potencjału komórkowego wzdłuż błony.
 3. Rodzaje synaps, transmisja synaptyczna.
 4. Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego

 IV   G. Krzysiek-Mączka   26.10.2022

 1. Sprzężenie elektro-mechaniczne.
 2. Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego
 3. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych.
  • skurcz izotoniczny
  • skurcz izometryczny
  • sumowanie skurczów pojedynczych

G. Krzysiek-Mączka   02.11.2022

 1. Zależność siły skurczu od wyjściowej długości.
 2. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
 3. Rodzaje mięśniówki gładkiej i mechanizmy. aktywujące skurcz mięśni gładkich.
 4. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.

 VI  Kolokwium 1          fizjologia ogólna   09.11.2022

 

 Neurofizjologia

 VII  J. Majka   16.11.2022

 1. Oś czuciowa i ruchowa CSN
 2. Poziomy funkcjonalne centralnego systemu nerwowego
 3. Komórki gleju i ich funkcje
 4. Bariera krew-mózg
 5.  Funkcje rdzenia kręgowego
  • odruch rozciągowy
  • odruch odwrócony rozciągania
  • odruch zgięcia

 VIII  J. Majka   23.11.2022

 1. Mechanizmy regulacji napięcia mięśniowego
 2. Budowa i funkcje układu piramidowego.
 3. Objawy i skutki uszkodzenia dróg piramidowych
 4. Budowa i funkcja układu pozapiramidowego
 5. Podstawowe objawy uszkodzenia dróg pozapiramidowych
 6. Budowa i funkcja układu siatkowatego

 IX   J. Majka   30.11.2022

 1. Aktywność bioelektryczna mózgu, EEG
 2. Fizjologia snu
 3. Budowa i funkcje móżdżku

X   J. Majka   07.12.2022

 1. Rodzaje receptorów i mechanizmy kodowania informacji czuciowej
 2. Czuciowe drogi dośrodkowe.
 3. Organizacja neuronalna kory czuciowej i objawy jej uszkodzenia
 4. Percepcja i gnozja bodźca czuciowego.

 XI  J. Majka   14.12.2022

 1. Budowa anatomiczna i podział funkcjonalny podwzgórza.
 2. Funkcje podwzgórza i skutki jego uszkodzenia
 3. Budowa anatomiczna układu limbicznego
 4. Funkcje fizjologiczne układu limbicznego

 XII  J. Majka   21.12.2022

 1. Podstawy neuronalne mowy i rodzaje afazji
 2. Odruchy warunkowe
 3. Pamięć i jej zaburzenia
 4. Obszary kojarzeniowe kory mózgowej
 5. Funkcje poszczególnych płatów kory mózgowej – podsumowanie

 XIII   Kolokwium 2           neurofizjologia   04.01.2023

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

XIV  P. Ceranowicz   11.01.2023

 1. Mechanizmy jonowe potencjału czynnościowego komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej.
 2. Układ bodźco-przewodzący i hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu.
 3. Zapis EKG.
 4. Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu.

 

 

Wielkość fontu
Kontrast