Harmonogram wykładów

Harmonogram wykładów dla Dietetyki UJ CM Licencjat 

2023/2024 rok – semestr I

Środa  godz. 12.00-13.30

 Platforma TEAMS

 

Fizjologia ogólna

 I    T. Brzozowski   04.10.2023

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy.
 2. Geneza potencjału spoczynkowego błon komórkowych oraz czynnościowego komórek pobudliwych i mechanizm przewodzenia potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej.
 3. Budowa, funkcje i skutki blokady pompy Na+/K+.

 II   T. Brzozowski   11.10.2023

 1. Biogeneza potencjału spoczynkowego.
 2. Biogeneza potencjału czynnościowego komórek pobudliwych.
 3. Potencjały elektrotoniczne.
 4. EPSP, IPSP.
 5. Zasada wszystko-albo nic.
 6. Refrakcja względna i bezwzględna.

 III    T. Brzozowski    18.10.2023

 1. Kanały jonowe błon komórkowych.
 2. Mechanizm przewodzenia potencjału komórkowego wzdłuż błony.
 3. Rodzaje synaps, transmisja synaptyczna.
 4. Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego

 IV   G. Krzysiek-Mączka   25.10.2023

 1. Sprzężenie elektro-mechaniczne.
 2. Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego
 3. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych.
  • skurcz izotoniczny
  • skurcz izometryczny
  • sumowanie skurczów pojedynczych

G. Krzysiek-Mączka   08.11.2023

 1. Zależność siły skurczu od wyjściowej długości.
 2. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
 3. Rodzaje mięśniówki gładkiej i mechanizmy. aktywujące skurcz mięśni gładkich.
 4. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.

 VI  Kolokwium 1          fizjologia ogólna   15.11.2023

 

 Neurofizjologia

 VII  J. Majka   22.11.2023

 1. Oś czuciowa i ruchowa CSN
 2. Poziomy funkcjonalne centralnego systemu nerwowego
 3. Komórki gleju i ich funkcje
 4. Bariera krew-mózg
 5.  Funkcje rdzenia kręgowego
  • odruch rozciągowy
  • odruch odwrócony rozciągania
  • odruch zgięcia

 VIII  J. Majka   29.11.2023

 1. Mechanizmy regulacji napięcia mięśniowego
 2. Budowa i funkcje układu piramidowego.
 3. Objawy i skutki uszkodzenia dróg piramidowych
 4. Budowa i funkcja układu pozapiramidowego
 5. Podstawowe objawy uszkodzenia dróg pozapiramidowych
 6. Budowa i funkcja układu siatkowatego

 IX   J. Majka   06.12.2023

 1. Aktywność bioelektryczna mózgu, EEG
 2. Fizjologia snu
 3. Budowa i funkcje móżdżku

X   J. Majka   13.12.2023

 1. Rodzaje receptorów i mechanizmy kodowania informacji czuciowej
 2. Czuciowe drogi dośrodkowe.
 3. Organizacja neuronalna kory czuciowej i objawy jej uszkodzenia
 4. Percepcja i gnozja bodźca czuciowego.

 XI  J. Majka   20.12.2023

 1. Budowa anatomiczna i podział funkcjonalny podwzgórza.
 2. Funkcje podwzgórza i skutki jego uszkodzenia
 3. Budowa anatomiczna układu limbicznego
 4. Funkcje fizjologiczne układu limbicznego

 XII  J. Majka   10.01.2024

 1. Podstawy neuronalne mowy i rodzaje afazji
 2. Odruchy warunkowe
 3. Pamięć i jej zaburzenia
 4. Obszary kojarzeniowe kory mózgowej
 5. Funkcje poszczególnych płatów kory mózgowej – podsumowanie

———————————————————————————————————————————————————————————-

Harmonogram wykładów dla Dietetyki UJ CM Licencjat 

2023/2024 rok – semestr II 

Platforma TEAMS

poniedziałek godz. 15.30-17.00

i środa  godz. 12.00-13.30

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

 XIII  P. Ceranowicz  26.02.2024   poniedziałek 15.30-17.00

 1. Mechanizmy jonowe potencjału czynnościowego komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej.
 2. Układ bodźco-przewodzący i hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu.
 3. Zapis EKG.
 4. Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu.

  XIV  P. Ceranowicz  28.02.24   środa 12.00-13.30

 1. Pojęcie kurczliwości mięśnia sercowego, metody oceny, czynniki modyfikujące.
 2. Cykl sercowy.
 3. Wpływ układu autonomicznego na serce.
 4. Wewnątrzpochodne mechanizmy regulujące objętość wyrzutową serca.
 5. Metabolizm mięśnia sercowego .

XV   Kolokwium 2  neurofizjologia   01.03.2024 piątek  godz. 11.30  sala wykładowa Katedry Fizjologii

XVI  K. Cieszkowski 04.03.24    poniedziałek 15.30-17.00

 • 6. Budowa dużego i małego układu krążenia.
 • 7. Funkcja tętnic centralnych, arterioli i naczyń włosowatych.
 • 8. Ciśnienie chwilowe i średnie.
 1. Odruch z baroreceptorów naczyniowych.
 2. Zjawiska filtracji i resorpcji w naczyniach włosowatych krążenia obwodowego.
 3. Autoregulacja przepływu.

XVII  K. Cieszkowski 11.03.24   poniedziałek 15.30-17.00

 • 4. Czynniki pochodzenia śródbłonkowego i poza-śródbłonkowego wpływające na szerokość łożyska naczyniowego.
 • 5. Czynniki modyfikujące powrót krwi żylnej do serca.
 • 6. Fizjologia krążenia wieńcowego.
 • 7. Fizjologia krążenia mózgowego.

Fizjologia układu oddechowego i układu wydalniczego

 XVIII   Z. Warzecha  18.03.24    poniedziałek 15.30-17.00

 1.  Drzewo oskrzelowe, jego funkcje, czynniki regulujące tonus mięśniówki oskrzeli.
 2.  Podatność płuc opory oddechowe sprężyste i niesprężyste.
 3.  Testy oddechowe statyczne i dynamiczne.

XIX  Kolokwium 3  fizjologia układu krążenia    22.03.24 piątek   godz. 11.30  sala wykładowa Katedry Fizjologii 

Fizjologia układu oddechowego i układu wydalniczego

 XX  Z. Warzecha  25.03.24  poniedziałek 15.30-17.00

 1.  Wymiana gazowa w płucach i transport gazów oddechowych.
 2.  Stosunki V/Q.
 3.  Automatyzm oddychania.
 4.  Strefa chemowrażliwa w regulacji oddychania.
 5.  Regulacja oddychania w wysiłku fizycznym.

 XXI  R. Pajdo 08.04.24   poniedziałek 15.30-17.00

 1.  Budowa układu wydalniczego i charakterystyka przepływu nerkowego
 2.  Filtracja kłębuszkowa.
 3.  Układ R-A-A i jego rola fizjologiczna.
 4.  Resorpcja wody, Na+, substancji wysoko-progowych.
 5.  Wydzielanie kanalikowe.
 6.  Zagęszczanie moczu.
 7.  Resorpcja i regeneracja zasad oraz podstawy równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.
 8.  Podstawy równowagi wodnej organizmu.

Fizjologia przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego

 XXII   T. Brzozowski 15.04.24    poniedziałek 15.30-17.00

 1.  Połykanie, motoryka przełyku i regulacja aktywności motorycznej LES.
 2.  Podstawy aktywności motorycznej żołądka i jelit i jej regulacja.
 3.  Regulacja opróżniania żołądkowego.
 4.  Skład śliny, aktywność wydzielnicza ślinianek i jej regulacja.
 5.  Aktywność wydzielnicza żołądka i jej regulacja.
 6.  Fazy wydzielania żołądkowego.
 7.  Autoregulacja antralna.

 XXIII  Kolokwium 4  fizjologia płuc i nerek   19.04.24 piątek   godz. 11.30 sala wykładowa Katedry Fizjologii

XXIV  Z. Śliwowski   22.04.24  poniedziałek 15.30-17.00

 1.  Aktywność egzo- i endokrynna trzustki.
 2.  Enzymatyczny i nie-enzymatyczny skład soku trzustkowego.
 3.  Aktywność wydzielnicza trzustki i jej regulacja i fazy wydzielania trzustkowego.
 4.  Skład żółci i regulacja jej wydzielania.
 5.  Krążenie soli żółciowych.
 6.  Trawienie i wchłanianie cukrów, tłuszczów i białek w przewodzie pokarmowym.

Fizjologia układu dokrewnego

 XXV  G. Krzysiek-Mączka   29.04.24   poniedziałek 15.30-17.00

 1.  Budowa układu wewnątrzwydzielniczego .
 2.  Podział hormonów, mechanizmów ich działania oraz regulacji ich wydzielania.
 3.  Hormony podwzgórza i przysadki.
 4.  Hormonalna aktywność nadnerczy.
 5.  Hormonalne reakcje w stresie.

XXVI   G. Krzysiek-Mączka 06.05.24   poniedziałek 15.30-17.00

 1.  Mechanizm  i regulacja wydzielania hormonów tarczycy.
 2.  Zakres fizjologicznego działania hormonów tarczycy.
 3.  Mechanizm uwalniania hormonów trzustki i regulacja aktywności wewnątrzwydzielniczej trzustki.
 4.  Zakres fizjologicznego działania hormonów trzustkowych.

 XXVII  Kolokwium 5  fizjologia układu pokarmowego  10.05.24 piątek  godz. 11.30  sala wykładowa Katedry Fizjologii

XXVIII  G. Krzysiek-Mączka 13.05.24   poniedziałek 15.30-17.00

 1.  Podstawy gospodarki wapniowo-fosforanowej i jej regulacji hormonalnej.
 2.  Mechanizm i regulacja uwalniania hormonów płciowych.
 3.  Zakres działania hormonów płciowych i cykl owulacyjny.
 4.  Hormonalna regulacja okresu porodu i połogu.

 XXIX  Kolokwium 6  fizjologia układu dokrewnego  24.05.24 piątek  godz. 11.30 sala wykładowa Katedry Fizjologii

 

 • I termin egzaminu   sala wykładowa Katedry Fizjologii   26.06.2024  środa  godz. 10.00
 • II termin egzaminu sala wykładowa Katedry Fizjologii   04.09.2024  środa  godz. 10.00