Harmonogram wykładów

Harmonogram wykładów dla Dietetyki UJ CM (Licencjat – semestr I)

Środa  godz. 12.00-13.30

 

Fizjologia ogólna

 

I   T. Brzozowski   06.10.2021

1/ Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy.

2/ Geneza potencjału spoczynkowego błon komórkowych oraz czynnościowego komórek pobudliwych i mechanizm przewodzenia potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej.

3/ Budowa, funkcje i skutki blokady pompy Na+/K+.

 

II   S. Kwiecień    13.10.2021

1/ Biogeneza potencjału spoczynkowego

2/ Biogeneza potencjału czynnościowego komórek pobudliwych.

3/ Potencjały elektrotoniczne

4/ EPSP, IPSP

5/ Zasada wszystko-albo nic

4/ Refrakcja względna i bezwzględna

 

III    T. Brzozowski    20.10.2021

1/ Kanały jonowe błon komórkowych.

2/ Mechanizm przewodzenia potencjału komórkowego wzdłuż błony.

3/ Rodzaje synaps, transmisja synaptyczna.

4/ Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego

 

IV   G. Krzysiek-Mączka   27.10.2021

1/ Sprzężenie elektro-mechaniczne.

2/ Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego

3/ Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych.

– skurcz izotoniczny

– skurcz izometryczny

– sumowanie skurczów pojedynczych

 

G. Krzysiek-Mączka   03.11.2021

1/ Zależność siły skurczu od wyjściowej długości.

2/ Rodzaje skurczów mięśni gładkich.

3/ Rodzaje mięśniówki gładkiej i mechanizmy. aktywujące skurcz mięśni gładkich.

4/ Rodzaje skurczów mięśni gładkich.

 

VI  Kolokwium 1          fizjologia ogólna   10.11.2021

 

Neurofizjologia

 

VII  J. Majka   17.11.2021

1/ Oś czuciowa i ruchowa CSN

2/ Poziomy funkcjonalne centralnego systemu nerwowego

3/Komórki gleju i ich funkcje

4/Bariera krew-mózg

5/ Funkcje rdzenia kręgowego

  • odruch rozciągowy
  • odruch odwrócony rozciągania
  • odruch zgięcia

 

VIII  J. Majka   24.11.2021

1/ Mechanizmy regulacji napięcia mięśniowego

2/ Budowa i funkcje układu piramidowego.

3/ Objawy i skutki uszkodzenia dróg piramidowych

4/ Budowa i funkcja układu pozapiramidowego

5/Podstawowe objawy uszkodzenia dróg pozapiramidowych

6/ Budowa i funkcja układu siatkowatego

 

IX   J. Majka   01.12.2021

1/ Aktywność bioelektryczna mózgu, EEG

2/ Fizjologia snu

3/ Budowa i funkcje móżdżku

 

X   J. Majka   08.12.2021

1/ Rodzaje receptorów i mechanizmy kodowania informacji czuciowej

2/ Czuciowe drogi dośrodkowe.

3/ Organizacja neuronalna kory czuciowej i objawy jej uszkodzenia

4/ Percepcja i gnozja bodźca czuciowego.

 

XI   S. Kwiecień   13.12.2021

1/ Budowa anatomiczna i podział funkcjonalny podwzgórza.

2/ Funkcje podwzgórza i skutki jego uszkodzenia

3/ Budowa anatomiczna układu limbicznego

4/ Funkcje fizjologiczne układu limbicznego

 

XII  S. Kwiecień   22.12.2021

1/ Podstawy neuronalne mowy i rodzaje afazji

2/ Odruchy warunkowe

3/ Pamięć i jej zaburzenia

3/ Obszary kojarzeniowe kory mózgowej

4/ Funkcje poszczególnych płatów kory mózgowej – podsumowanie

 

XIII   Kolokwium 2           neurofizjologia   05.01.2022

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

 

XIV  P. Ceranowicz   12.01.2022

1/ Mechanizmy jonowe potencjału czynnościowego komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej.

2/ Układ bodźco-przewodzący i hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu.

3/ Zapis EKG.

4/ Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu.

 


Semestr II

sala wykładowa Katedry Fizjologii

Środa godz. 12.15 – 13.45

 

XV    P. Ceranowicz 02.03.2022

1/ Pojęcie kurczliwości mięśnia sercowego, metody oceny, czynniki modyfikujące.

2/ Cykl sercowy.

3/ Wpływ układu autonomicznego na serce.

4/ Wewnątrzpochodne mechanizmy regulujące objętość wyrzutową serca.

5/ Metabolizm m. sercowego

 

XVI    K. Cieszkowski 09.03.2022

6/ Budowa dużego i małego układu krążenia.

7/ Funkcja tętnic centralnych, arterioli i naczyń włosowatych.

8/ Ciśnienie chwilowe i średnie.

 

1/ Odruch z baroreceptorów naczyniowych.

2/ Zjawiska filtracji i resorpcji w naczyniach włosowatych krążenia obwodowego.

3/ Autoregulacja przepływu.

 

XVII   K. Cieszkowski 16.03.2022

4/ Czynniki pochodzenia śródbłonkowego i poza-śródbłonkowego wpływające na szerokość

łożyska naczyniowego.

5/ Czynniki modyfikujące powrót krwi żylnej do serca.

6/ Fizjologia krążenia wieńcowego

7/ Fizjologia krążenia mózgowego

 

XVIII    Kolokwium 3 fizjologia układu krążenia 23.03.2022

Fizjologia układu oddechowego i układu wydalniczego

 

XIX    Z. Warzecha 30.03.2022

1/ Drzewo oskrzelowe, jego funkcje, czynniki regulujące tonus mięśniówki oskrzeli.

2/ Podatność płuc opory oddechowe sprężyste i niesprężyste.

3/ Testy oddechowe statyczne i dynamiczne.

4/ Ogólna charakterystyka krążenia płucnego.

 

XX   Z. Warzecha 06.04.2022

1/ Wymiana gazowa w płucach i transport gazów oddechowych

2/ Stosunki V/Q.

3/ Automatyzm oddychania.

4/ Strefa chemowrażliwa w regulacji oddychania.

5/ Regulacja oddychania w wysiłku fizycznym

 

XXI   R. Pajdo 13.04.2022

1/ Budowa układu wydalniczego i charakterystyka przepływu nerkowego

2/ Filtracja kłębuszkowa.

3/ Układ R-A-A i jego rola fizjologiczna.

4/ Resorpcja wody, Na, substancji wysoko-progowych.

5/ Wydzielanie kanalikowe.

6/ Zagęszczanie moczu

7/ Resorpcja i regeneracja zasad oraz podstawy równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

8/ Podstawy równowagi wodnej organizmu.

 

XXII   Kolokwium 4 fizjologia płuc i nerek   20.04.2022

Fizjologia przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego

 

XXIII    M. Magierowski 27.04.2022

1 /Połykanie, motoryka przełyku i regulacja aktywności motorycznej LES.

2/ Podstawy aktywności motorycznej żołądka i jelit i jej regulacja.

3/ Regulacja opróżniania żołądkowego.

4/ Skład śliny, aktywność wydzielnicza ślinianek i jej regulacja.

5/ Aktywność wydzielnicza żołądka i jej regulacja.

6/ Fazy wydzielania żołądkowego

7/ Autoregulacja antralna

 

XXIV   Z. Śliwowski 11.05.2022

1/ Aktywność egzo- i endokrynna trzustki

2/ Enzymatyczny i nie-enzymatyczny skład soku trzustkowego.

3/ Aktywność wydzielnicza trzustki i jej regulacja i fazy wydzielania trzustkowego.

4/ Skład żółci i regulacja jej wydzielania.

5/ Krążenie soli żółciowych

6/ Trawienie i wchłanianie cukrów, tłuszczów i białek w przewodzie pokarmowym

 

XXV   Kolokwium 5   układ pokarmowy  PONIEDZIAŁEK  16.05.2022 sala wykładowa Katedry Fizjologii  godz. 15.45   

 

Układ dokrewny

 

XXVI    G. Krzysiek-Mączka  PONIEDZIAŁEK   16.05 2022 r.  godzina do ustalenia z prowadzącym

1/ Budowa układu wewnątrzwydzielniczego.

2/ Podział hormonów, mechanizmów ich działania oraz regulacji ich wydzielania.

3/ Hormony podwzgórza i przysadki.

4/ Hormonalna aktywność nadnerczy

5/ Hormonalne reakcje w stresie.

6/ Mechanizm i regulacja wydzielania hormonów tarczycy

7/ Zakres fizjologicznego działania hormonów tarczycy

 

XXVII   G. Krzysiek-Mączka 18.05.2022

1/ Mechanizm uwalniania hormonów trzustki i regulacja aktywności wewnątrzwydzielniczej trzustki

2/ Zakres fizjologicznego działania hormonów trzustkowych

3/ Podstawy gospodarki wapniowo-fosforanowej i jej regulacji hormonalnej.

4/ Mechanizm i regulacja uwalniania hormonów płciowych

5/ Zakres działania hormonów płciowych i cykl owulacyjny.

 

XXVIII  Kolokwium 6 (endokrynologia)   WTOREK  24.05.2022  11.00-12.30

 

  • I termin egzaminu sala Katedry Fizjologii   22.06.2022 (środa)   godz. 10.00
  • II termin egzaminu sala Katedry Fizjologii   07.09.2022 (środa)   godz. 10.00