Harmonogram wykładów

Harmonogram wykładów dla Dietetyki UJ CM Licencjat – semestr I

2022/2023 rok 

Środa  godz. 12.00-13.30

 Platforma TEAMS

 

Fizjologia ogólna

 I    T. Brzozowski   05.10.2022

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy.
 2. Geneza potencjału spoczynkowego błon komórkowych oraz czynnościowego komórek pobudliwych i mechanizm przewodzenia potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej.
 3. Budowa, funkcje i skutki blokady pompy Na+/K+.

 II   T. Brzozowski   12.10.2022

 1. Biogeneza potencjału spoczynkowego
 2. Biogeneza potencjału czynnościowego komórek pobudliwych.
 3. Potencjały elektrotoniczne
 4. EPSP, IPSP
 5. Zasada wszystko-albo nic
 6. Refrakcja względna i bezwzględna

 III    T. Brzozowski    19.10.2022

 1. Kanały jonowe błon komórkowych.
 2. Mechanizm przewodzenia potencjału komórkowego wzdłuż błony.
 3. Rodzaje synaps, transmisja synaptyczna.
 4. Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego

 IV   G. Krzysiek-Mączka   26.10.2022

 1. Sprzężenie elektro-mechaniczne.
 2. Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego
 3. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych.
  • skurcz izotoniczny
  • skurcz izometryczny
  • sumowanie skurczów pojedynczych

G. Krzysiek-Mączka   02.11.2022

 1. Zależność siły skurczu od wyjściowej długości.
 2. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
 3. Rodzaje mięśniówki gładkiej i mechanizmy. aktywujące skurcz mięśni gładkich.
 4. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.

 VI  Kolokwium 1          fizjologia ogólna   09.11.2022

 

 Neurofizjologia

 VII  J. Majka   16.11.2022

 1. Oś czuciowa i ruchowa CSN
 2. Poziomy funkcjonalne centralnego systemu nerwowego
 3. Komórki gleju i ich funkcje
 4. Bariera krew-mózg
 5.  Funkcje rdzenia kręgowego
  • odruch rozciągowy
  • odruch odwrócony rozciągania
  • odruch zgięcia

 VIII  J. Majka   23.11.2022

 1. Mechanizmy regulacji napięcia mięśniowego
 2. Budowa i funkcje układu piramidowego.
 3. Objawy i skutki uszkodzenia dróg piramidowych
 4. Budowa i funkcja układu pozapiramidowego
 5. Podstawowe objawy uszkodzenia dróg pozapiramidowych
 6. Budowa i funkcja układu siatkowatego

 IX   J. Majka   30.11.2022

 1. Aktywność bioelektryczna mózgu, EEG
 2. Fizjologia snu
 3. Budowa i funkcje móżdżku

X   J. Majka   07.12.2022

 1. Rodzaje receptorów i mechanizmy kodowania informacji czuciowej
 2. Czuciowe drogi dośrodkowe.
 3. Organizacja neuronalna kory czuciowej i objawy jej uszkodzenia
 4. Percepcja i gnozja bodźca czuciowego.

 XI  J. Majka   14.12.2022

 1. Budowa anatomiczna i podział funkcjonalny podwzgórza.
 2. Funkcje podwzgórza i skutki jego uszkodzenia
 3. Budowa anatomiczna układu limbicznego
 4. Funkcje fizjologiczne układu limbicznego

 XII  J. Majka   21.12.2022

 1. Podstawy neuronalne mowy i rodzaje afazji
 2. Odruchy warunkowe
 3. Pamięć i jej zaburzenia
 4. Obszary kojarzeniowe kory mózgowej
 5. Funkcje poszczególnych płatów kory mózgowej – podsumowanie

 XIII   Kolokwium 2           neurofizjologia   04.01.2023

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

XIV  P. Ceranowicz   11.01.2023

 1. Mechanizmy jonowe potencjału czynnościowego komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej.
 2. Układ bodźco-przewodzący i hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu.
 3. Zapis EKG.
 4. Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu.

 semestr  II

Platforma TEAMS

 

 XV    P. Ceranowicz   27.02.2023    PONIEDZIAŁEK  15.30-17.00

 1. Pojęcie kurczliwości mięśnia sercowego, metody oceny, czynniki modyfikujące
 2. Cykl sercowy
 3. Wpływ układu autonomicznego na serce
 4. Wewnątrzpochodne mechanizmy regulujące objętość wyrzutową serca
 5. Metabolizm mięśnia sercowego

XVI    K. Cieszkowski    01.03.2023    ŚRODA  12.00-13.30

 1. Budowa dużego i małego układu krążenia
 2. Funkcja tętnic centralnych, arterioli i naczyń włosowatych
 3. Ciśnienie chwilowe i średnie

 

 1. Odruch z baroreceptorów naczyniowych
 2. Zjawiska filtracji i resorpcji w naczyniach włosowatych krążenia obwodowego
 3. Autoregulacja przepływu  

XVII    K. Cieszkowski    06.03.2023    PONIEDZIAŁEK  15.30-17.00

 1. Czynniki pochodzenia śródbłonkowego i poza-śródbłonkowego wpływające na szerokość łożyska naczyniowego
 2. Czynniki modyfikujące powrót krwi żylnej do serca
 3. Fizjologia krążenia wieńcowego
 4. Fizjologia krążenia mózgowego

 

XVIII    Kolokwium 3    fizjologia układu krążenia    08.03.2023    ŚRODA 12.00-13.30

 • Sala wykładowa Katedry Fizjologii  ul. Grzegórzecka 16

 

Fizjologia układu oddechowego i układu wydalniczego

 XIX   Z. Warzecha    13.03.2023    PONIEDZIAŁEK 15.30-17.00

 1. Drzewo oskrzelowe, jego funkcje, czynniki regulujące tonus mięśniówki oskrzeli
 2. Podatność płuc opory oddechowe sprężyste i niesprężyste
 3. Testy oddechowe statyczne i dynamiczne
 4. Ogólna charakterystyka krążenia płucnego 

XX   Z. Warzecha   15.03.2023    ŚRODA 12.00-13.30

 1. Wymiana gazowa w płucach i transport gazów oddechowych
 2. Stosunki V/Q
 3. Automatyzm oddychania
 4. Strefa chemowrażliwa w regulacji oddychania
 5. Regulacja oddychania w wysiłku fizycznym  

XXI    T. Brzozowski  20.03.2023    PONIEDZIAŁEK  15.30-17.00

 1. Budowa układu wydalniczego i charakterystyka przepływu nerkowego
 2. Filtracja kłębuszkowa
 3. Układ R-A-A i jego rola fizjologiczna
 4. Resorpcja wody, Na+, substancji wysoko-progowych
 5. Wydzielanie kanalikowe
 6. Zagęszczanie moczu
 7. Resorpcja i regeneracja zasad oraz podstawy równowagi kwasowo-zasadowej organizmu
 8. Podstawy równowagi wodnej organizmu

 

 • kolejne zajęcia od 22.03-24.05.2023 tylko w ŚRODY  godz. 12.00-13.30    

 

XXII    Kolokwium 4 fizjologia płuc i nerek  22.03.2023  ŚRODA   12.00-13.30 

 • Sala wykładowa Katedry Fizjologii ul. Grzegórzecka 16

 

Fizjologia przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego

 XXIII  R. Pajdo   29.03.2023  ŚRODA  12.00-13.30 

 1. Połykanie, motoryka przełyku i regulacja aktywności motorycznej LES
 2. Podstawy aktywności motorycznej żołądka i jelit i jej regulacja
 3. Regulacja opróżniania żołądkowego
 4. Skład śliny, aktywność wydzielnicza ślinianek i jej regulacja
 5. Aktywność wydzielnicza żołądka i jej regulacja
 6. Fazy wydzielania żołądkowego
 7. Autoregulacja antralna

XXIV   Z. Śliwowski   05.04.2023  ŚRODA  12.00-13.30 

 1. Aktywność egzo- i endokrynna trzustki
 2. Enzymatyczny i nie-enzymatyczny skład soku trzustkowego
 3. Aktywność wydzielnicza trzustki i jej regulacja i fazy wydzielania trzustkowego
 4. Skład żółci i regulacja jej wydzielania
 5. Krążenie soli żółciowych
 6. Trawienie i wchłanianie cukrów, tłuszczów i białek w przewodzie pokarmowym 

XXV   Kolokwium 5  fizjologia układu pokarmowego  19.04.2023   ŚRODA  12.00-13.30 

 • Sala wykładowa Katedry Fizjologii ul. Grzegórzecka 16

 

Układ dokrewny

 XXVI   G. Krzysiek-Mączka  26.04.2023  ŚRODA  12.00-13.30 

 1. Budowa układu wewnątrzwydzielniczego 
 2. Podział hormonów, mechanizmów ich działania oraz regulacji ich wydzielania
 3. Hormony podwzgórza i przysadki
 4. Hormonalna aktywność nadnerczy
 5. Hormonalne reakcje w stresie

XXVII   G. Krzysiek-Mączka  10.05.2023  ŚRODA  12.00-13.30 

 1. Mechanizm  i regulacja wydzielania hormonów tarczycy
 2. Zakres fizjologicznego działania hormonów tarczycy
 3. Mechanizm uwalniania hormonów trzustki i regulacja aktywności wewnątrzwydzielniczej trzustki
 4. Zakres fizjologicznego działania hormonów trzustkowych 

XXVIII   G. Krzysiek-Mączka  17.05.2023  ŚRODA  12.00-13.30 

 1. Podstawy gospodarki wapniowo-fosforanowej i jej regulacji hormonalnej
 2. Mechanizm i regulacja uwalniania hormonów płciowych
 3. Zakres działania hormonów płciowych i cykl owulacyjny
 4. Hormonalna regulacja okresu porodu i połogu 

XXIX  Kolokwium 6  endokrynologia  24.05.2023  ŚRODA  12.00-13.30 

 • Sala wykładowa Katedry Fizjologii ul. Grzegórzecka 16

 

 • I termin egzaminu   sala wykładowa Katedry Fizjologii   29.06.2023   godz.10.00 (czwartek)
 • II termin egzaminu sala wykładowa  Katedry Fizjologii   07.09.2023   godz.10.00 (czwartek)