Harmonogram wykładów

Harmonogram wykładów dla Wydziału Dietetyki UJ CM (Licencjat – semestr I)

Środa  godz. 12.00-13.30

 

Fizjologia ogólna

 

I   T. Brzozowski   06.10.2021

1/ Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy.

2/ Geneza potencjału spoczynkowego błon komórkowych oraz czynnościowego komórek pobudliwych i mechanizm przewodzenia potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej.

3/ Budowa, funkcje i skutki blokady pompy Na+/K+.

 

II   S. Kwiecień    13.10.2021

1/ Biogeneza potencjału spoczynkowego

2/ Biogeneza potencjału czynnościowego komórek pobudliwych.

3/ Potencjały elektrotoniczne

4/ EPSP, IPSP

5/ Zasada wszystko-albo nic

4/ Refrakcja względna i bezwzględna

 

III    T. Brzozowski    20.10.2021

1/ Kanały jonowe błon komórkowych.

2/ Mechanizm przewodzenia potencjału komórkowego wzdłuż błony.

3/ Rodzaje synaps, transmisja synaptyczna.

4/ Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego

 

IV   G. Krzysiek-Mączka   27.10.2021

1/ Sprzężenie elektro-mechaniczne.

2/ Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego

3/ Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych.

– skurcz izotoniczny

– skurcz izometryczny

– sumowanie skurczów pojedynczych

 

G. Krzysiek-Mączka   03.11.2021

1/ Zależność siły skurczu od wyjściowej długości.

2/ Rodzaje skurczów mięśni gładkich.

3/ Rodzaje mięśniówki gładkiej i mechanizmy. aktywujące skurcz mięśni gładkich.

4/ Rodzaje skurczów mięśni gładkich.

 

VI  Kolokwium 1          fizjologia ogólna   10.11.2021

 

Neurofizjologia

 

VII  J. Majka   17.11.2021

1/ Oś czuciowa i ruchowa CSN

2/ Poziomy funkcjonalne centralnego systemu nerwowego

3/Komórki gleju i ich funkcje

4/Bariera krew-mózg

5/ Funkcje rdzenia kręgowego

  • odruch rozciągowy
  • odruch odwrócony rozciągania
  • odruch zgięcia

 

VIII  J. Majka   24.11.2021

1/ Mechanizmy regulacji napięcia mięśniowego

2/ Budowa i funkcje układu piramidowego.

3/ Objawy i skutki uszkodzenia dróg piramidowych

4/ Budowa i funkcja układu pozapiramidowego

5/Podstawowe objawy uszkodzenia dróg pozapiramidowych

6/ Budowa i funkcja układu siatkowatego

 

IX   J. Majka   01.12.2021

1/ Aktywność bioelektryczna mózgu, EEG

2/ Fizjologia snu

3/ Budowa i funkcje móżdżku

 

X   J. Majka   08.12.2021

1/ Rodzaje receptorów i mechanizmy kodowania informacji czuciowej

2/ Czuciowe drogi dośrodkowe.

3/ Organizacja neuronalna kory czuciowej i objawy jej uszkodzenia

4/ Percepcja i gnozja bodźca czuciowego.

 

XI   S. Kwiecień   13.12.2021

1/ Budowa anatomiczna i podział funkcjonalny podwzgórza.

2/ Funkcje podwzgórza i skutki jego uszkodzenia

3/ Budowa anatomiczna układu limbicznego

4/ Funkcje fizjologiczne układu limbicznego

 

XII  S. Kwiecień   22.12.2021

1/ Podstawy neuronalne mowy i rodzaje afazji

2/ Odruchy warunkowe

3/ Pamięć i jej zaburzenia

3/ Obszary kojarzeniowe kory mózgowej

4/ Funkcje poszczególnych płatów kory mózgowej – podsumowanie

 

XIII   Kolokwium 2           neurofizjologia   05.01.2022

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

XIV  P. Ceranowicz   12.01.2022

1/ Mechanizmy jonowe potencjału czynnościowego komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej.

2/ Układ bodźco-przewodzący i hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu.

3/ Zapis EKG.

4/ Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu.

 

Wielkość fontu
Kontrast