Harmonogram zajęć z fizjologii kierunku ANALITYKI MEDYCZNEJ

Harmonogram zajęć z fizjologii

kierunku ANALITYKI MEDYCZNEJ

2022/2023

 

ĆWICZENIA odbywać się będą we wtorki i czwartki sali 235 CDK przy ul. Św. Łazarza 16.

Wtorek: 

Grupa I, II, III – 7.30 do 9.00

Grupa IV, V, VI – 9.00 do 10.30

 Czwartek :

Grupa I, II, III – 8.00 do 9.30

Grupa IV, V, VI – 9.35 do 11.05

 

WYKŁADY odbywać się będą we wtorki o godz. 10.35 i czwartki o godz. 11.15 w formie

stacjonarnej w sali wykładowej Katedry Fizjologii, po zakończeniu ćwiczeń lub

seminariów (w dni seminaryjne wykład rozpocznie się o godzinie 11.30)

 

SEMINARIA odbywać się będą we wtorki o godzinie 10.35 – 11.20,

w sali wykładowej Katedry Fizjologii.

 

 • Pierwszy wykład dla kierunku Analityka Medyczna odbędzie się  04.10.2022 (wtorek) o godz.  10.35 – 12.05.

 • Drugi wykład odbędzie się  06.10.2022 (czwartek) o godz.  11.15 – 12.45.

 • Trzeci wykład odbędzie się  11.10.2022 (wtorek) o godz.  10.35 – 12.05.

Ćwiczenie nr 1    13.10.2022 czwartek

 1. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu czerwonokrwinkowego.
 2. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu białokrwinkowego.
 3. Homeostaza
 • własności morfologiczne i fizjologiczne trombocytów,
 • osoczowe czynniki krzepnięcia krwi,
 • zaburzenia homeostazy.

Wykład 13.10.2022 – czwartek 11.15-12.45

 Ćwiczenie nr 2    18.10.2022 wtorek

 1. Złącze nerwowo – mięśniowe.
 2. Budowa mięśnia szkieletowego i jego funkcje.
 3. Teoria skurczu; cykl mostków poprzecznych.
 4. Metabolizm mięśnia szkieletowego.
 5. Skurcz mięśnia szkieletowego.
 6. Sumowanie przestrzenne skurczów; jednostki motoryczne.

Wykład 18.10.2022 – wtorek 10.35-12.05 

 Ćwiczenie nr 3    20.10.2022 – czwartek

 1. Rekrutacja jednostek motorycznych.
 2. Sumowanie skurczów pojedynczych.
 3. Skurcz tężcowy.
 4. Elastyczność mięśnia.
 5. Krzywe skurczu izotonicznego i skurczu izometrycznego przy różnym obciążeniu wstępnym.

Wykład 20.10.2022czwartek 11.15-12.45

Ćwiczenie nr 4    25.10.2022 – wtorek

 1. Próg pobudliwości nerwów.
 2. Zależność amplitudy potencjału wywołanego od siły bodźca.
 3. Rejestracja 1 i 2 biegunowa potencjału czynnościowego – porównanie.
 4. Pomiar chronaksji i reobazy-krzywa pobudliwości.
 5. Okres refrakcji.
 6. Dwu biegunowa metoda rejestracji potencjału czynnościowego.
 7. Homeostaza jej współczynnik i mechanizm regulacji.

Wykład 25.10.2022 – wtorek 11.30-13.00

 • Seminarium z fizjologii ogólnej i mięśni 25.10.2022 (wtorek) godzina 10.35

Ćwiczenie nr 5    27.10.2022 – czwartek

 1. Podstawy badania neurologicznego, badanie odruchów u człowieka.
 2. Przykłady neurologicznych zespołów klinicznych.
 3. Metody diagnostyczne w neurologii klinicznej.

Wykład 27.10.2022 – czwartek 12.20-13.05

 • Kolokwium z fizjologii ogólnej i mięśni 27.10.2022 (czwartek) 11.15

Ćwiczenie nr 6    03.11.2022 – czwartek

 Metody badania narządów zmysłu:

 1. Narząd wzroku:
  • droga wzrokowa
  • badanie ostrości wzroku
  • badanie poczucia barw
  • badanie pola widzenia
  • badanie odruchów źreniczych
  • badanie widzenia przestrzennego
  • badanie ustawienia gałek ocznych
 1. Badanie narządu słuchu:
  • droga słuchowa
  • badanie mową
  • próby stroikowe
 1. Zmysł równowagi:
  • próba palec-nos
  • próba Romberga
  • próba trafiania
  • próba wskazywania
  • próba marszu
 1. Zmysł smaku

Wykład 03.11.2022 – czwartek 11.15-12.45 

Ćwiczenie nr 7    08.11.2022 – wtorek 

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego.
 2. Układ bodźcotwórczo przewodzący – automatyzm serca..
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta.
 4. Regulacja homeo i hetero metryczna serca.
 5. Cykl pracy serca.

 Wykład 08.11.2022 – wtorek 10.35-12.05 

Ćwiczenie nr 8    15.11.2022 – wtorek

 1. Badanie elektrokardiograficzne.
 2. Opis i analiza prawidłowego EKG.
 3. Czynność bioelektryczna serca.
 4. Oś elektryczna serca.
 • Seminarium z neurofizjologii 15.11.2022 (wtorek) godzina 10.35

Wykład 15.11.2022 – wtorek 11.30-13.00 

Ćwiczenie nr 9    17.11.2022 – czwartek

 1. Przygotowanie izolowanego serca. (Eksperymenty wirtualne)
 2. Efekt podania adrenaliny.
 3. Efekt podania acetylocholiny.
 4. Efekt podania acetylocholiny po zablokowaniu receptorów typu M przez atropinę.
 5. Efekt podania adrenaliny po podaniu fentolaminy
 6. Efekt podania adrenaliny po podaniu propranololu
 7. Efekt podania glikozydów nasercowych.
 8. Efekt podania blokerów kanałów wapniowych (verapamil).
 9. Cykl serca.
 10. „Czynności serca”
 • Kolokwium z neurofizjologii 17.11.2022 (czwartek) 10.35

 Wykład 17.11.2022 – czwartek

Ćwiczenie nr 10    22.11.2022 – wtorek

 1. Pomiar ciśnienia tętniczego u człowieka.
 2. Badanie tonów serca metodą osłuchową.
 3. Badanie i zapis tętna u człowieka.

Wykład 22.11.2022 – wtorek 10.35-12.05 

Ćwiczenie nr 11    24.11.2022 – czwartek 

 1. Mikrokrążenie.
 2. Zasada ciągłości przepływu.
 3. Opory naczyniowe i ich regulacja.
 4. Ciśnienie tętnicze, czynniki wpływające na jego regulację.
 5. Krążenie narządowe i mechanizmy regulujące.
 6. Powrót żylny.

Wykład 24.11.2022 – czwartek 11.15-12.45

Ćwiczenie nr 12    29.11.2022 – wtorek

 1. Pomiar zmian objętości klatki piersiowej w czasie cyklu oddechowego.
 2. Pomiar pojemności życiowej płuc aparatem Spirotest.
 3. Ocena szczytowego przepływu wydechowego i jego interpretacja.
 4. Spirometria statyczna i dynamiczna, rola diagnostyczna
 • Seminarium z układu krążenia i serca 29.11.2022 (wtorek) godzina 10.35

 Wykład 29.11.2022 – wtorek 11.30-13.00

Ćwiczenie nr 13    01.12.2022 – czwartek

 1. Podatność płuc i klatki piersiowej.
 2. Surfaktant, jego rola.
 3. Czynnościowa pojemność zalegająca FRC, oznaczenia i rola.
 4. Receptory płucne i ich rola.
 5. Krążenie płucne.
 6. Transport gazów oddechowych.
 7. Regulacja oddychania.

Wykład 01.12.2022 – czwartek 

 • Kolokwium z układu krążenia i serca 01.12.2022 (czwartek) godzina 11.15

 Ćwiczenie nr 14    06.12.2022 – wtorek

 1. Próba wysiłkowa oceniająca sprawność układu krążenia i oddychania na ergometrze rowerowym.

Wykład 06.12.2022 – wtorek 10.35-12.05 

Ćwiczenie nr 15    08.12.2022 – czwartek

 1. Krążenie nerkowe.
 2. Filtracja nerkowa.
 3. Badania klirensowe.
 4. Zwrotna resorpcja w kanalikach nerkowych.
 5. Wydzielanie kanalikowe.
 6. Mechanizm zagęszczania i rozcieńczania moczu.
 7. Gospodarka nerkowa sodem, potasem, wodorowęglanowa
 8. Równowaga kłębkowo-cewkowa.
 9. Równowaga kwasowo-zasadowa.
 10. Gospodarka wodna ustroju.

 Wykład 08.12.2022 – czwartek 11.15-12.45

Ćwiczenie nr 16    13.12.2022 – wtorek

 1. Sposoby ustalania wzorca podstawowej przemiany materii.
 2. Sposoby oznaczania podstawowej przemiany materii z ilości zużytego tlenu -omówienie .
 3. Bilans energetyczny człowieka:
  • Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii.
  • Ustalanie diety pokrywającej dobowe zapotrzebowanie kaloryczne  
 • Seminarium z układu oddechowego, nerek, równowagi kwasowo-zasadowej oraz wodno-elektrolitowej 13.12.2022 (wtorek) godzina 10.35

 Wykład 13.12.2022 – wtorek 11.30-13.00

Ćwiczenie nr 17    15.12.2022 – czwartek

 1. Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi.
 2. Elektrogastrografia, Manometria przełyku i żołądka, Ultrasonografia przewodu pokarmowego.
 3. Film: „pH-metria”.
 4. Obrazy w badaniu endoskopowym

Wykład 15.12.2022 – czwartek

 • Kolokwium z układu oddechowego, nerek, równowagi kwasowo-zasadowej oraz wodno-elektrolitowej 15.12.2022 (czwartek) godzina 11.15

Zgodnie z zaleceniami Dziekanatu zajęcia z 3 stycznia zostały przeniesione na 5 stycznia

Ćwiczenie nr 18    05.01.2023 – czwartek

 1. Regulacja przyjmowania pokarmu
 2. Motoryka przewodu pokarmowego.
 3. Czynności jamy ustnej, żołądka i jelit.
 4. Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych ślina, sok żołądkowy, bariera śluzówkowa żołądka, wydzielanie trzustkowe.
 5. Funkcje wątroby.
 6. Czynności dokrewne przewodu pokarmowego.
 7. Trawienie i wchłanianie: białek, tłuszczów, węglowodanów, wody i elektrolitów oraz witamin.

 Wykład 05.01.2023 – czwartek 11.15-12.45

 Ćwiczenie nr 19    10.01.2023 – wtorek 

 1. Podział hormonów.
 2. Biorytmy wydzielania hormonów.
 3. Kontrola wydzielania dokrewnego.
 4. Działanie i regulacja wydzielania hormonów podwzgórzowych, przysadkowych i gruczołu tarczowego.
 5. Gospodarka wapniowo-fosforanowa.
 • Seminarium z fizjologii przewodu pokarmowego i hormonów 10.01.2023 (wtorek) godzina 10.35

Wykład 10.01.2023 – wtorek 11.30-13.00

 Ćwiczenie nr 20    12.01.2023 – czwartek 

 1. Hormonalna regulacja metabolizmu węglowodanowego.
 2. Regulacja wydzielania i działania hormonów nadnerczy.
 3. Reakcja hormonalna w stresie.
 4. Czynności hormonalne męskich i żeńskich narządów płciowych.
 5. Regulacja wydzielania hormonów płciowych.
 6. Zmiany hormonalne w czasie cyklu miesięcznego, ciąży, porodu i laktacji.
 •  Kolokwium z fizjologii przewodu pokarmowego i hormonów 12.01.2023 (czwartek) o godzinie 11.15
 • Kolokwia zaległe odbędą się 17.01.2023  (wtorek) o godzinie 8.00

 

 • I termin egzaminu       7 II 2023 rok (wtorek) godz. 9.00  sala wykładowa Katedry Fizjologii
 • II termin egzaminu    24 II 2023 rok (piątek) godz. 9.00  sala wykładowa Katedry Fizjologii