Harmonogram zajęć z fizjologii kierunku ANALITYKI MEDYCZNEJ

Harmonogram zajęć z fizjologii

kierunku ANALITYKI MEDYCZNEJ

2023/2024

 

ĆWICZENIA odbywać się będą we wtorki i czwartki sali 235 CDK przy ul. Św. Łazarza 16.

Wtorek: 

Grupa I, II, III – 7.30 do 9.00

Grupa IV, V, VI – 9.00 do 10.30

 Czwartek :

Grupa I, II, III – 8.00 do 9.30

Grupa IV, V, VI – 9.35 do 11.05

 

WYKŁADY odbywać się będą we wtorki o godz. 10.35 i czwartki o godz. 11.15 w formie

stacjonarnej w sali wykładowej Katedry Fizjologii, po zakończeniu ćwiczeń lub

seminariów (w dni seminaryjne wykład rozpocznie się o godzinie 11.30)

 

SEMINARIA odbywać się będą we wtorki o godzinie 10.35 – 11.20,

w sali wykładowej Katedry Fizjologii.

 

 • Pierwszy wykład dla kierunku Analityka Medyczna odbędzie się  03.10.2023 (wtorek) o godz.  10.35 – 12.05.

 • Drugi wykład odbędzie się  05.10.2023 (czwartek) o godz.  11.15 – 12.45.

 • Trzeci wykład odbędzie się  10.10.2023 (wtorek) o godz.  10.35 – 12.05.

Ćwiczenie nr 1    12.10.2023 – czwartek

 1. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu czerwonokrwinkowego.
 2. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu białokrwinkowego.
 3. Hemostaza
 • własności morfologiczne i fizjologiczne trombocytów,
 • osoczowe czynniki krzepnięcia krwi,
 • zaburzenia homeostazy.

Wykład 12.10.2023 – czwartek 11.15-12.45

 Ćwiczenie nr 2    17.10.2023 wtorek

 1. Złącze nerwowo – mięśniowe.
 2. Budowa mięśnia szkieletowego i jego funkcje.
 3. Teoria skurczu; cykl mostków poprzecznych.
 4. Metabolizm mięśnia szkieletowego.
 5. Skurcz mięśnia szkieletowego.
 6. Sumowanie przestrzenne skurczów; jednostki motoryczne.

Wykład 17.10.2023 – wtorek 10.35-12.05 

 Ćwiczenie nr 3    19.10.2023 – czwartek

 1. Rekrutacja jednostek motorycznych.
 2. Sumowanie skurczów pojedynczych.
 3. Skurcz tężcowy.
 4. Elastyczność mięśnia.
 5. Krzywe skurczu izotonicznego i skurczu izometrycznego przy różnym obciążeniu wstępnym.

Wykład 19.10.2023 – czwartek 11.15-12.45

Ćwiczenie nr 4    24.10.2023 – wtorek

 1. Próg pobudliwości nerwów.
 2. Zależność amplitudy potencjału wywołanego od siły bodźca.
 3. Rejestracja 1 i 2 biegunowa potencjału czynnościowego – porównanie.
 4. Pomiar chronaksji i reobazy-krzywa pobudliwości.
 5. Okres refrakcji.
 6. Dwu biegunowa metoda rejestracji potencjału czynnościowego.
 7. Homeostaza jej współczynnik i mechanizm regulacji.

Wykład 24.10.2023 – wtorek 11.30-13.00

 • Seminarium z fizjologii ogólnej i mięśni 24.10.2023 (wtorek) godzina 10.35

Ćwiczenie nr 5    26.10.2023 – czwartek

 1. Podstawy badania neurologicznego, badanie odruchów u człowieka.
 2. Przykłady neurologicznych zespołów klinicznych.
 3. Metody diagnostyczne w neurologii klinicznej.

Wykład 26.10.2023 – czwartek 12.00

 • Kolokwium z fizjologii ogólnej i mięśni 26.10.2023 (czwartek) 11.15

Ćwiczenie nr 6    07.11.2023 – wtorek

 Metody badania narządów zmysłu:

 1. Narząd wzroku:
  • droga wzrokowa
  • badanie ostrości wzroku
  • badanie poczucia barw
  • badanie pola widzenia
  • badanie odruchów źreniczych
  • badanie widzenia przestrzennego
  • badanie ustawienia gałek ocznych
 1. Badanie narządu słuchu:
  • droga słuchowa
  • badanie mową
  • próby stroikowe
 1. Zmysł równowagi:
  • próba palec-nos
  • próba Romberga
  • próba trafiania
  • próba wskazywania
  • próba marszu
 1. Zmysł smaku

Wykład 07.11.2023 – wtorek 11.15-12.45 

Ćwiczenie nr 7    09.11.2023 – czwartek

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego.
 2. Układ bodźcotwórczo przewodzący – automatyzm serca..
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta.
 4. Regulacja homeo i hetero metryczna serca.
 5. Cykl pracy serca.

 Wykład 09.11.2023 – czwartek 10.35-12.05 

Ćwiczenie nr 8    14.11.2023 – wtorek

 1. Badanie elektrokardiograficzne.
 2. Opis i analiza prawidłowego EKG.
 3. Czynność bioelektryczna serca.
 4. Oś elektryczna serca.
 • Seminarium z neurofizjologii 14.11.2023 (wtorek) godzina 10.35

Wykład 14.11.2023 – wtorek 11.30-13.00 

Ćwiczenie nr 9    16.11.2023 – czwartek

 1. Przygotowanie izolowanego serca. (Eksperymenty wirtualne)
 2. Efekt podania adrenaliny.
 3. Efekt podania acetylocholiny.
 4. Efekt podania acetylocholiny po zablokowaniu receptorów typu M przez atropinę.
 5. Efekt podania adrenaliny po podaniu fentolaminy
 6. Efekt podania adrenaliny po podaniu propranololu
 7. Efekt podania glikozydów nasercowych.
 8. Efekt podania blokerów kanałów wapniowych (verapamil).
 9. Cykl serca.
 10. „Czynności serca”
 • Kolokwium z neurofizjologii 16.11.2023 (czwartek) 10.35

 Wykład 16.11.2023 – czwartek

Ćwiczenie nr 10    21.11.2023 – wtorek

 1. Pomiar ciśnienia tętniczego u człowieka.
 2. Badanie tonów serca metodą osłuchową.
 3. Badanie i zapis tętna u człowieka.

Wykład 21.11.2023 – wtorek 10.35-12.05 

Ćwiczenie nr 11    23.11.2023 – czwartek 

 1. Mikrokrążenie.
 2. Zasada ciągłości przepływu.
 3. Opory naczyniowe i ich regulacja.
 4. Ciśnienie tętnicze, czynniki wpływające na jego regulację.
 5. Krążenie narządowe i mechanizmy regulujące.
 6. Powrót żylny.

Wykład 23.11.2023 – czwartek 11.15-12.45

Ćwiczenie nr 12    28.11.2023 – wtorek

 1. Pomiar zmian objętości klatki piersiowej w czasie cyklu oddechowego.
 2. Pomiar pojemności życiowej płuc aparatem Spirotest.
 3. Ocena szczytowego przepływu wydechowego i jego interpretacja.
 4. Spirometria statyczna i dynamiczna, rola diagnostyczna
 • Seminarium z układu krążenia i serca 28.11.2023 (wtorek) godzina 10.35

 Wykład 28.11.2023 – wtorek 11.30-13.00

Ćwiczenie nr 13    30.11.2023 – czwartek

 1. Podatność płuc i klatki piersiowej.
 2. Surfaktant, jego rola.
 3. Czynnościowa pojemność zalegająca FRC, oznaczenia i rola.
 4. Receptory płucne i ich rola.
 5. Krążenie płucne.
 6. Transport gazów oddechowych.
 7. Regulacja oddychania.

Wykład 30.11.2023 – czwartek 

 • Kolokwium z układu krążenia i serca 30.11.2023 (czwartek) godzina 11.15

 Ćwiczenie nr 14    05.12.2023 – wtorek

 1. Próba wysiłkowa oceniająca sprawność układu krążenia i oddychania na ergometrze rowerowym.

Wykład 05.12.2023 – wtorek 10.35-12.05 

Ćwiczenie nr 15    07.12.2023 – czwartek

 1. Krążenie nerkowe.
 2. Filtracja nerkowa.
 3. Badania klirensowe.
 4. Zwrotna resorpcja w kanalikach nerkowych.
 5. Wydzielanie kanalikowe.
 6. Mechanizm zagęszczania i rozcieńczania moczu.
 7. Gospodarka nerkowa sodem, potasem, wodorowęglanowa
 8. Równowaga kłębkowo-cewkowa.
 9. Równowaga kwasowo-zasadowa.
 10. Gospodarka wodna ustroju.

 Wykład 07.12.2023 – czwartek 11.15-12.45

Ćwiczenie nr 16    12.12.2023 – wtorek

 1. Sposoby ustalania wzorca podstawowej przemiany materii.
 2. Sposoby oznaczania podstawowej przemiany materii z ilości zużytego tlenu -omówienie .
 3. Bilans energetyczny człowieka:
  • Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii.
  • Ustalanie diety pokrywającej dobowe zapotrzebowanie kaloryczne  
 • Seminarium z układu oddechowego, nerek, równowagi kwasowo-zasadowej oraz wodno-elektrolitowej 12.12.2023 (wtorek) godzina 10.35

 Wykład 12.12.2023 – wtorek 11.30-13.00

Ćwiczenie nr 17    14.12.2023 – czwartek

 1. Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi.
 2. Elektrogastrografia, Manometria przełyku i żołądka, Ultrasonografia przewodu pokarmowego.
 3. Film: „pH-metria”.
 4. Obrazy w badaniu endoskopowym

Wykład 14.12.2023 – czwartek

 • Kolokwium z układu oddechowego, nerek, równowagi kwasowo-zasadowej oraz wodno-elektrolitowej 14.12.2023 (czwartek) godzina 11.15

Ćwiczenie nr 18  19.12.2023wtorek

 1. Regulacja przyjmowania pokarmu
 2. Motoryka przewodu pokarmowego.
 3. Czynności jamy ustnej, żołądka i jelit.
 4. Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych ślina, sok żołądkowy, bariera śluzówkowa żołądka, wydzielanie trzustkowe.
 5. Funkcje wątroby.
 6. Czynności dokrewne przewodu pokarmowego.
 7. Trawienie i wchłanianie: białek, tłuszczów, węglowodanów, wody i elektrolitów oraz witamin.

Wykład 19.12.2023wtorek 10.35-12.05

 Ćwiczenie nr 19    21.12.2023 – czwartek 

 1. Podział hormonów.
 2. Biorytmy wydzielania hormonów.
 3. Kontrola wydzielania dokrewnego.
 4. Działanie i regulacja wydzielania hormonów podwzgórzowych, przysadkowych i gruczołu tarczowego.
 5. Gospodarka wapniowo-fosforanowa.

Wykład 21.12.2023czwartek 11.30-13.00

 Ćwiczenie nr 20    9.01.2024 – wtorek

 1. Hormonalna regulacja metabolizmu węglowodanowego.
 2. Regulacja wydzielania i działania hormonów nadnerczy.
 3. Reakcja hormonalna w stresie.
 4. Czynności hormonalne męskich i żeńskich narządów płciowych.
 5. Regulacja wydzielania hormonów płciowych.
 6. Zmiany hormonalne w czasie cyklu miesięcznego, ciąży, porodu i laktacji.
 • Seminarium z fizjologii przewodu pokarmowego i hormonów 9.01.2024 (wtorek) godzina 10.35
 •  
 • Kolokwium z fizjologii przewodu pokarmowego i hormonów 9.01.2024 (wtorek) o godzinie 11.15
 •  
 • Kolokwia zaległe odbędą się 16.01.2024  (wtorek) o godzinie 8.00

 

 • Egzamin I termin odbędzie się w dniu 13.02.2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali wykładowej Katedry Fizjologii
 •  
 • Egzamin II termin odbędzie się w dniu 20.02.2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali wykładowej Katedry Fizjologii