Wykłady dla Farmacji: E-LEARNING + TEAMS

 • Szanowni Studenci II roku Farmacji,
 • Zamieściliśmy dla Państwa „Materiały Wykładowe” do opracowania własnego w platformie E-learningowej PEGAZ
 • Materiały te w formie prezentacji wykładowych dotyczą tematycznie:
  • 1) Fizjologii ogólnej i mięśni szkieletowych i gładkich (w sumie 3 wykłady), 
  • 2) Neurofizjologii (w sumie 2 wykłady), oraz
  • 3) Fizjologii układu dokrewnego (w sumie 2 wykłady). 
 • Zaznaczamy, że dalsze wykłady z Neurofizjologii i Układu Dokrewnego oraz z pozostałych działów Fizjologii, będą dalej kontynuowane na platformie TEAMS w trybie synchronicznym wg harmonogramu w odpowiedniej zakładce DYDAKTYKA.  
 • Starostę(ów) Roku II Wydz. Farmaceutycznego uprzejmie prosimy o założenie zespołu o nazwie „Fizjologia_Wykłady Wydz. Farmaceutyczny 2023-24” na platformie TEAMs i dodanie do niej jako właściciela kierownika Katedry Fizjologii, aby można było dołączyć do tego zespołu pozostałych wykładowców przedmiotu „Fizjologia” w bieżącym roku akademickim.  
 

Powrót