Harmonogram wykładów Chemii Medycznej

Harmonogram wykładów dla Chemii Medycznej UJ

Środa godz. 10.00 – 11.30  sala wykładowa Katedry Fizjologii

 

Fizjologia ogólna

 

I/ 02.03.2022  T. Brzozowski

1/ Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy.

2/ Podstawy biogenezy potencjału spoczynkowego oraz czynnościowego komórek pobudliwych.

3/ Przewodzenie potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej.

4/ Mechanizm transmisji synaptycznej na przykładzie złącza nerwowo-mięśniowego.

 

II/ 09.03.2022  T. Brzozowski

1/ Podstawy zjawiska sprzężenia elektro-mechaniczne.

2/ Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych.

3/ Rodzaje skurczów mięśni gładkich mięśnia sercowego.

 

Neurofizjologia

 

III/ 16.03.2022  J. Majka

1/ Oś czuciowa i ruchowa.

2/ Budowa i funkcje układu piramidowego.

3/ Budowa  i funkcja układu pozapiramidowego.

4/ Budowa i funkcja układu siatkowatego.

5/ Budowa i funkcje móżdżku.

 

IV/23.03. 2022  J. Majka

1/ Pojęcie receptora, czuciowe drogi dośrodkowe, percepcja i gnozja bodźca czuciowego.

2/ Podwzgórze i jego funkcje.

3/ Fizjologiczne znaczenie układu limbicznego.

4/ Podstawy neuronalne mowy.

5/ Obszary kojarzeniowe kory mózgowej i ich funkcje.

6/ Funkcje poszczególnych obszarów kory mózgowej.

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

 

V/  30.03.2022  K. Cieszkowski

1/ Potencjał czynnościowy komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej.

2/ Układ bodźco-przewodzący i hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu.

3/ Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu.

4/ Pojęcie kurczliwości mięśnia sercowego, czynniki modyfikujące.

 

VI/ 06.04.2022  K. Cieszkowski

1/ Podstawy cyklu sercowego.

2/ Wpływ układu autonomicznego na serce.

3/ Wewnątrzpochodne mechanizmy regulujące objętość wyrzutową serca.

 

VII/ 13.04.2022   R. Pajdo

1/ Budowa dużego i małego układu krążenia.

2/ Funkcja tętnic centralnych, arterioli i naczyń włosowatych.

3/ Pojęcie oporu naczyniowego, ciśnienia średniego i chwilowego.

4/ Odruch z baroreceptorów.

 

VIII/ 20.04.2022  R. Pajdo

1/ Autoregulacja przepływu.

2/ Czynniki pochodzenia śródbłonkowego i poza-śródbłonkowego wpływające na szerokość łożyska naczyniowego.

3/ Czynniki modyfikujące powrót krwi żylnej do serca.

 

Fizjologia układu oddechowego i układu wydalniczego

 

IX / 04.05.2022 P. Ceranowicz

1/ Drzewo oskrzelowe, jego funkcje, czynniki regulujące tonus mięśniówki oskrzeli.

2/ Podatność płuc opory oddechowe sprężyste i niesprężyste.

3/ Testy oddechowe statyczne i dynamiczne.

4/ Ogólna charakterystyka krążenia płucnego.

 

X/ 11.05.2022  P. Ceranowicz

1/ Wymiana gazowa w płucach i transport gazów oddechowych.

2/ Stosunki V/Q.

3/ Automatyzm oddychania.

4/ Strefa chemowrażliwa w regulacji oddychania.

5/ Regulacja oddychania w wysiłku fizycznym.

 

XI 18.05.2022  Z. Warzecha

1/ Budowa układu wydalniczego i charakterystyka przepływu nerkowego.

2/ Filtracja kłębuszkowa.

3/ Układ R-A-A i jego rola fizjologiczna.

4/ Resorpcja wody, Na+, substancji wysoko-progowych i zasad.

5/ Podstawy zagęszczania i rozcieńczania moczu.

 

Fizjologia przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego

 

XII/ 25.05.2022  S. Kwiecień

1/ Połykanie, motoryka przełyku i regulacja aktywności motorycznej LES.

2/ Podstawy motoryki przełyku, żołądka i jelit i jej regulacja.

3/ Skład i rola śliny, regulacja aktywności wydzielniczej ślinianek.

4/ Bariera śluzówkowa żołądka, aktywność wydzielnicza żołądka i jej regulacja.

 

XIII/ 01.06.2022  S. Kwiecień

1/ Enzymatyczny i nie-enzymatyczny skład soku trzustkowego.

2/ Aktywność wydzielnicza trzustki i jej regulacja.

3/ Skład i rola żółci.

4/ Trawienie i wchłanianie cukrów, tłuszczów i białek w przewodzie pokarmowym.

 

XIV/ 08.06.2022  G. Krzysiek-Mączka

1/ Budowa układu wewnątrzwydzielniczego, podział hormonów i mechanizmów ich działania.

2/ Regulacja uwalniania hormonów.

3/ Hormony podwzgórza.

4/ Hormony przysadki.

 

XV/ 15.06.2022   G. Krzysiek-Mączka

1/ Zakres działania glikokortykoidów.

2/ Zakres działania hormonów tarczycy.

3/ Podstawy gospodarki wapniowo-fosforanowej.

4/ Zakres działania hormonów płciowych i cykl owulacyjny.

 

  • I termin egzaminu   sala wykładowa Katedry Fizjologii   28 czerwca 2022 r. (wtorek)      godz. 10:00
  • II termin egzaminu  sala wykładowa Katedry Fizjologii    5 września 2022 r. (poniedziałek)  godz. 10:30

 

 

Wielkość fontu
Kontrast