Kololwium z neurofizjologii dla Farmacji

  • Zawiadamia się Studentów II roku Wydziału Farmaceutycznego, że kolokwium z neurofizjologii odbędzie się dnia 21.03.2023 r.  (wtorek) o godz. 13-tej auli A i auli B CDK ul. Św. Łazarza 16.
  • Studenci proszeni są o stawienie się na kolokwium z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym tuszem.
  • Telefony oraz wszystkie urządzenia elektroniczne muszą zostać wyłączone i razem z bagażem osobistym złożone przy wejściu na wyznaczonym miejscu.
  • Na platformie PEGAZ umieszczono materiały e-learningowe niezbędne do przerobienia we własnym zakresie.

Powrót