6 kolokwium z neurofizjologii dla Dietetyki licencjat

  • Zawiadamia się Studentów Dietetyki licencjat, że 6 kolokwium z endokrynologii odbędzie się dnia 24.05.2023 r. (środa) o godz. 12-tej w sali wykładowej Katedry Fizjologii ul. Grzegórzecka 16.
  • Studenci proszeni są o stawienie się na kolokwium z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym tuszem.
  • Telefony oraz wszystkie urządzenia elektroniczne muszą zostać wyłączone i razem z bagażem osobistym złożone przy wejściu na wyznaczonym miejscu.

Powrót