Kolokwium dla Dietetyki studia licencjackie

Ogłoszenie

PONIEDZIAŁEK 16 maja 2022r. o godzinie 15:45 w sali wykładowej Katedry Fizjologii UJ CM odbędzie się 5 kolokwium z fizjologii przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego dla Studentów Dietetyki studia licencjackie.


Powrót