II Kolokwium z neurofizjologii

Kraków, dnia 11.01.2022 r.

Zawiadamia się Studentów I roku kierunku lekarskiego oraz II roku kierunku lekarsko-dentystycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, że kolokwium z zakresu neurofizjologii odbędzie się w dniu 14.01.2021 roku (piątek) zgodnie z poniższym harmonogramem.

  • Zobowiązuje się Studentów do bezwzględnego przestrzegania przychodzenia na kolokwium zgodnie z przypisaną grupą ćwiczeniową oraz o wyznaczonej godzinie dla danej grupy!
  • Godz. 7.50

Grupy I – V        – Aula A, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, ul. św. Łazarza 16

  • Godz. 8.50

Grupy VI – X      – Aula A, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, ul. św. Łazarza 16

  • Godz. 7.50

Grupy XI – XV     – Aula B, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, ul. św. Łazarza 16

  • Godz. 8.50

Grupy XVI – XX   – Aula B, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, ul. św. Łazarza 16

  • Godz. 8.50

Grupy 1D – 4D    – Sala Wykładowa Katedry Fizjologii, Grzegórzecka 16

  • Godz. 7.50

Studenci zagraniczni (tylko wyznaczeni w pierwszym kolokwium)  – Aula C, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, ul. św. Łazarza 16

  • Studenci proszeni są o stawienie się na kolokwium z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym tuszem.
  • Telefony oraz wszystkie urządzenia elektroniczne muszą zostać wyłączone i razem z bagażem osobistym złożone przy wejściu na wyznaczonym miejscu.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast