Dodatkowe kolokwium z fizjologii układu krążenia

  • Zawiadamia się Studentów I roku kierunku lekarskiego oraz II roku kierunku lekarsko-dentystycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, że ostateczny termin kolokwium z fizjologii układu krążenia (dla Studentów, którzy napisali podanie i otrzymali zgodę kierownika katedry) odbędzie się w dniu 27.03.2023 roku (poniedziałek) o godz. 13-tej w auli Katedry Fizjologii.
  • Studenci proszeni są o stawienie się na kolokwium z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym tuszem.
  • Telefony oraz wszystkie urządzenia elektroniczne muszą zostać wyłączone i razem z bagażem osobistym złożone przy wejściu na wyznaczonym miejscu.

Powrót