Kolokwium zaliczeniowe dla kierunku Farmacja

  • Zawiadamia się Studentów II roku kierunku Farmacja, że kolokwium zaliczeniowe z fizjologii odbędzie się w dniu 2 września 2024 roku (poniedziałek) o godz. 9-tejsali wykładowej Katedry Fizjologii 
  • Do kolokwium należy przystąpić z dowodem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem oraz długopisem z czarnym tuszem. 
  • Telefony oraz wszystkie urządzenia elektroniczne muszą zostać BEZWZGLĘDNIE wyłączone i razem z bagażem osobistym złożone przy wejściu na wyznaczonym miejscu.
  • Podczas trwania kolokwium uszy muszą być odsłonięte.

Powrót